Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for avgiftning, døgnbehandling og ROP.

Tverrfaglig spesialisert behandling med 12.trinnsinnretning.

Personvern