Vi ser hele mennesket, ikke bare ruspersonligheten.

Vår filosofi er at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av fortid. Derfor behandler vi alle med respekt og verdighet. Det betyr at vi har en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid kan bli rusfrie og oppnå et sunt, godt og betydningsfullt liv for seg selv og i relasjon til sine omgivelser.

Alkohol, piller og narkotika er alle avhengighetsskapende rusmidler. Og avhengighet er en sykdom som rammer på tvers av alder, sosial rang, økonomi og kjønn. Mestringshusene behandler alle typer rusavhengighet . Vi er godkjent som TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling) både for avgiftning, døgnbehandling samt Rus og psykiatri gjennom ordningen Fritt Behandlingsvalg. Vi behandler også spilleavhengighet. Les mer om ordningen her. Vi tilbyr et sømløst og helhetlig behandlingsopplegg som også involverer familien. Et godt ettervern er også en viktig del av behandlingen.

Vi ser hver enkelt for det de er, ikke for hva de har gjort.