Fritt behandlingsvalg erstatter og utvider fritt sykehusvalg, og gir deg rett til å velge hvor du skal få behandling.

 Slik går du frem.

 

Du kan lese mer her