Kurs, seminar og foredrag innen temaet avhengighet og pårørendes utfordringer

Mestringshusene tilbyr kurs, seminar og foredrag innen tema rusavhengighet (alkohol,  medikamenter og illegale rusmidler).

Noen kurs passer for fagfolk som arbeider med rusavhengige eller deres pårørende, i offentlige eller private funksjoner.
Noen kurs eller temauker passer for pårørende eller rusavhengige i tilfriskning mens andre igjen er interessante for dem som interesserer seg for temaet. I tillegg til kursene kommer seminarer og foredrag med interne og eksterne forelesere.

Eksempler på tema kan være: Sorgbearbeiding, Familieuker, Voksent-barn uke, Avhengighetskunnskap og tilfriskning, Når hjelpen blir muliggjøring, MI (Motivational Interviewing) Motiverende samtale, Sorg og Skam, 12-trinnsfilosofien sett fra et medisinsk perspektiv, Kriminalitet – en livsstil?, Hvem hjelper hjelperen? med mer…

Alle kurs, seminar og foredrag blir annonsert her og på www.facebook.com/mestringshusene