Mestringshusene i Oslo

Behandling for avhengige og pårørende

Mestringshusene poliklininisk behandling er et dag/kveldsbehandlingstilbud for misbruk og avhengighet. Vi holder til sentralt i Oslo. Vi tar i mot kvinner og menn over 18 år som har et alkohol-, medikament-, spill- og/eller narkotikamisbruk. Vi tilbyr også hjelp med andre avhengigheter samt terapi/behandling for pårørende til avhengige.

Å tro at noen er avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

ADDIS – alkohol og rus-diagnoseverktøy bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og klienter/pasienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og klienten/pasienten, i tillegg til en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak.

Mestringshusenes personell har lang erfaring med behandling av avhengighet og personalet har stor bredde av utdanning og bakgrunn.

Vi arbeider med hele menneske og problematikken rundt misbruket ut i fra tankemønster, atferd, relasjoner, familie og oppvekst. Endringsarbeidet gjenspeiler helhetstenking. Vi arbeider med MI (Motivational interviewing), psykoterapi, ASI og inspirasjon fra 12-trinnsfilosofien.

I tillegg til behandlingen tilbys også sorgbearbeiding, individuelt og i gruppe.