Sorgbearbeiding

Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning_WebbSorgbearbeiding er et handlingsprogram for følelsesmessig heling ved dødsfall, separasjoner og andre tap.

Sorg er normalt og naturllg. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte. Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en negativ måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg fører til at vi holder tilbake våre følelser og får vanskeligheter med å føle glede. Når vi ikke klarer å være her og nå, mister vi mye av vår livsenergi.

Programmet for Sorgbearbeiding™ er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom åtte uker ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide og fullbyrde det som er ufullstendig.

Sorgbearbeiding hjelper deg å bearbeide smerten av dine sorger og tap. Vårt håp er at du gjennom prosessen skal forsones med fortiden og føle indre fred. Erfaringene viser også at du får en åpnere relasjon til deg selv og andre samt at du føler deg mer levende og vital.

Praktisk informasjon om Sorgbearbeiding 8-ukerskurset eller individuell bearbeiding

Dato: 8-ukers kurs og individuell Sorgbearbeiding starter fortløpende.
Sted: Drammensveien 42, inngang fra Thomlesgate, 0207 Oslo
Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.
Pris: Kr. 6800,- inkludert bok og materiell.
For påmelding ring 35019500 eller send oss mail her.
Les mer om metoden her.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning