Spilleavhengighet ligner på annen avhengighet og kan behandles

Det har vært en markant økning i
spilleavhengighet i de Nordiske landene de siste 15-20 årene.

Spilleavhengighet (også kjent som spillegalskap eller ludomani) er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill og har mistet kontrollen over sitt forbruk. I diagnosesystemene ICD-10 og DSM-IV er tilstanden klassifisert som en psykisk lidelse som betegnes som «patologisk spillelidenskap». Ved denne tilstanden ser man at gjentatte episoder med pengespill skjer til tross for gjentatte negative konsekvenser på mange viktige livsområder. Behandlingsmåten har likhetstrekk med annen behandling av avhengighet, som for eksempel avhengighet til rusmidler.

Et typisk trekk ved spilleavhengighet er at personen spiller bort mer enn han eller hun har råd til å tape, noe som kan få store følger også for familien. Det er svært vanlig at personen forsøker å rette opp skaden ved å spille mer, i en irrasjonell tro på at lykken vil snu. Dette resulterer normalt i at problemene blir større. Dersom det skulle ende i en gevinst vil den gjerne bli spilt bort i et forsøk på å vinne enda mer, ettersom den blir tatt som et bevis på vinnerlykke.

I senere år har man i flere land satt søkelys på spilleautomateri forbindelse med spillelidenskap. Om lag 80 % av de som har søkt behandling i Norge har oppgitt pengespillautomatene som hovedårsak til at de har mistet kontrollen. Årsakene til dette har vært tilgjengelighet, rask innsats og rask avklaring, umiddelbar utbetaling ved gevinst og mulighet for høye premier. Etter at Norge innførte forbud mot noen typer pengespillautomater har man sett en nedgang i antall mennesker som søker hjelp for patologisk spillelidenskap. Spill på Internet blir også rapportert som en vanlig kilde til patologisk spillelidenskap; også der er tilgjengelighet og raske avklaringer / resultater viktige faktorer. Avhengighet av nettpoker har ført til psykiske og økonomiske problemer for mange mennesker.

I de senere år har det kommet en ny type spilleavhengighet – avhengighet av dataspill. Spesielt World of Warcraft og CoD er satt i søkelyset for dette problemet. Folk sitter da og spiller data hele dagen uten å klare å avslutte for å gjennomføre andre nødvendige aktiviteter. Dette betyr ikke noen direkte økonomiske tap, men familie og sosialt liv kan bli ødelagt. Indirekte kan det også få økonomiske konsekvenser ved at spill prioriteres fremfor studier eller arbeid.

Faresignal som tilsier at man bør søke hjelp omfatter:

 • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
 • At du bruker stadig mer tid og energi på spilling
 • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
 • At du tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet

(Kilde Wikipedia)

Test deg selv for spillavhengighet:
Dette er en test som kan hjelpe deg til å avgjøre om du har utviklet spillavhengighet og dermed har en behandlingskrevende sykdom. Ta deg god tid og forsøk å være HELT ÆRLIG i din besvarelse. Det kan være en god hjelp og diskutere svarende med din livsledsager, familie eller en god venn.

 • Er du veldig opptatt av å spille – d.v.s.: Tenker du ofte på spill og på hvordan du kan skaffe tid og penger til å spille?
 • Har du behov for å øke innsatsen for å oppnå samme spenning? D.v.s.: Opplever du at du bruker mere tid og/eller penger på spill enn tidligere?
 • Går du noen ganger tilbake til spillet for at vinne det tapte tilbake?
 • Har du forsøkt å få kontroll på spillingen eller forsøkt å stoppe helt, uten å lykkes?
 • Har du begått krimininelle handlinger, for eksempel bedrageri, tyveri eller underslag eller har du urettmessig brukt andres penger/kredittkort for å kunne finansiere spillingen?
 • Har ditt spillemønster endret eller ødelagt relasjonen til familiemedlemmer, venner eller kolleger/ har ditt spillmønster forstyrret eller ødelagt ditt arbeidsforhold eller studier?
 • Har du lånt penger av familie, venner, bank eller andre for å kunne redde deg ut av økonomiske problemer du er havnet i på grunn av spill?

Svarer du JA på 2 av ovenstående spørsmål er du risikospiller og du bør overveie ditt spillemønster grundig.

Svarer du JA på 3-4 av spørsmålene er du en problemspiller og vil sannsynligvis ha bruk for proffesjonell hjelp.

Svarer du JA på fler enn 5 spørsmål har du en behandlingskrevende sykdom og bør søke hjelp straks.

For å få behandling dekket av det offentlige må man søke hjelp via fastlege og DPS. Da henvises man til poliklinisk behandling.

Hos Mestringshusene har vi poliklinisk behandling i gruppeterapi. I gruppene har vi personer med ulike avhengigheter. Behandlingen hos Mestringshusenes poliklinikk dekkes ikke av det offentlige.

Dersom man har andre avhengigheter (alkohol, piller og narkotika) i kombinasjon med spillavhengighet, kan dette dekkes av det offentlige, men da må man kontakte fastlege og henvises til DPS som i sin tur vurderer om du har rett til døgnbehandling. De vil da henvise deg til adekvat behandling.

Ta kontakt for mer informasjon om Mestringshusene og behandling.