Tidlige seksuelle overgrep

VAL-BO har spesialutdannet personale for klienter med erfaring av tidlig seksuelle overgrep som en behandling integrert med avhengighetsbehandlingen.

Erfaring viser at det er behov for mer spesifikke tiltak i denne problematikken og derfor har vi utviklet et program hvor vi arbeider prosessorientert med tidlig seksuell misbruk. Behandling handler blant annet om å våge å se hva som skjedde, konsekvenser av overgrep , sorgbearbeiding og grensesetting.

Små barn utsettes i blant for seksuelle overgrep. Mange ganger er overgriperen nærstående. Overgrepene pågår år etter år og barnet bærer på hemmeligheten som en mørk skygge i sitt indre som preger oppvekst og voksenliv.

Disse barnene vokser opp til menn og kvinner som i mer eller mindre utstrekning, og på ulike måter, påvirkes av det som hendte i barndommen. De har på ulike måter forsøkt å flykte unna fra hendelser de helst vil glemme. Mange har søkt seg til rusmidler og havnet i avhengighet. Noen lever med psykiske plager eller smertetilstander og andre flykter fra følelsene i andre besettelser som en følge av vanskelige opplevelser tidlig i livet.

 

Disse barndomstraumene blir dessverre ofte oversett i behandlingssammenheng og mange behandlere føler seg også usikre på denne problematikken. Det er dog vanskelig for våre klienter å bli varig rusfrie/smertefrie/angstfrie uten å bearbeide disse erfaringene.