Tidlige seksuelle overgrep

Mestringshusene har spesialutdannet personale for klienter med erfaring av tidlig seksuelle overgrep som en behandling integrert med avhengighetsbehandlingen.

Erfaring viser at det er behov for mer spesifikke tiltak i denne problematikken og derfor har vi utviklet et program hvor vi arbeider prosessorientert med tidlig seksuell misbruk. Behandling handler blant annet om å våge å se hva som skjedde, konsekvenser av overgrep , sorgbearbeiding og grensesetting.

Små barn utsettes i blant for seksuelle overgrep. Mange ganger er overgriperen nærstående. Overgrepene pågår år etter år og barnet bærer på hemmeligheten som en mørk skygge i sitt indre som preger oppvekst og voksenliv.

Disse barnene vokser opp til menn og kvinner som i mer eller mindre utstrekning, og på ulike måter, påvirkes av det som hendte i barndommen. De har på ulike måter forsøkt å flykte unna fra hendelser de helst vil glemme. Mange har søkt seg til rusmidler og havnet i avhengighet. Noen lever med psykiske plager eller smertetilstander og andre flykter fra følelsene i andre besettelser som en følge av vanskelige opplevelser tidlig i livet.

Disse barndomstraumene blir dessverre ofte oversett i behandlingssammenheng og mange behandlere føler seg også usikre på denne problematikken. Det er dog vanskelig for våre klienter å bli varig rusfrie/smertefrie/angstfrie uten å bearbeide disse erfaringene.