Mestringshusene er godkjent for TSB avgiftning og TSB døgnbehandling av alkohol, spill, medikament og narkotikabehandling, samt Rus og samtidige Psykiatriske lidelser (ROP).

Mestringshusene er godkjent av HELFO for Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) for avgiftning og døgnbehandling samt ROP (Rus- og samtidige psykiatriske lidelser). Vi har stor takhøyde og hele mennesket i fokus. Behandlingen er forankret i et grunnsyn hvor mennesker blir møtt med respekt og aksept, uavhengig av bakgrunn, trosretning og politisk ståsted. Vi tilbyr en helhetlig og meget strukturert behandlingsprosess etter et nøyaktig og grundig system med forelesninger, oppgaver, gruppeterapi og veiledningen. Behandlingen dekkes av det offentlige. Vi behandler avhengighet av:

 • Alkohol
 • Medikamenter
 • Narkotika

I tillegg tar vi i mot pasienter med samtidig rus og psykiatriske lidelser (ROP).

Mennesker er ulike og det er ulike årsaker til at de er kommet i en situasjon hvor de ikke lenger mestrer livene sine slik de pleide. Uansett hvordan ditt liv har vært, eller hvorfor du er der du står nå, finnes det mulighet for bedring. Det første skrittet er allerede tatt. Det at du er inne på denne siden og leser dette nå?

Ta kontakt med små eller store spørsmål.

Vi ser våre pasienter for det de er – ikke for hva de har gjort.

Behandlingstilbudet er som følger:

 • Forvernsamtale
 • Avgiftning
 • Utredning
 • Rus og psykiatri (ROP) Rus og samtidige psykiatriske lidelser
 • Primærbehandling
 • Fordypet behandling inkludert familieuke
 • Ettervern

Mestringshusene tilbyr også følgende:

 • Utvidet familietreapi
 • Tilbakefallforebyggende terapi
 • Sorgbearbeiding (gruppe og individuelt)
 • Behandlingsprogram for Tidlige seksuelle overgrep
 • Voksent barn-problematikk
 • Behandlingsprogram for å endre kriminelle tankemønster