Utredning av avhengighet er viktig for å kunne lage en god individuell behandlingsplan

Mestringshusene utreder og kartlegger pasienter med hjelp av kartleggingsverktøyet ADDIS.

ADDIS – alkohol og rus diagnoseverktøy bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og pasienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose og en individuell behandlingsplan. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og pasienten, i tillegg til en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak og behandlingsplan.

Bestill ADDIS Kartlegging/utredning ved å sende oss en mail eller ringe oss.