Vurderer du å skaffe hjelp for din avhengighet?

Har du en ruslidelse og har behov for hjelp, kan du få den hjelpen du trenger hos oss i Mestringshusene. Vi tilbyr profesjonell, medikamentfri behandling av rusmiddel- og alkoholproblemer.

Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB). I tillegg til høy fagkompetanse har noen av våre terapeuter, leger, sykepleiere, miljøarbeidere, leger og psykologer også egenerfaring. Derfor stiller vi sterkt på et faglig, men også på et mellommenneskelig plan. Det er viktig for oss å understreke at hos Mestringshusene møter vi deg med forståelse og respekt for din lidelse.

Avrusning som en del av behandlingen

Vi tilbyr medisinsk avrusning på vårt behandlingssted på Bolkesjø. Avrusning ledes og utføres av kompetent fagpersonell og medisineringen forordnes av klinikkens lege. Avrusningen foregår på en egen avdeling med oppfølging hele døgnet. Vi ønsker at avrusningsprosessen skal være så smertefri som mulig og tilpasser derfor behandlingen til hver enkelt pasient. Etter avrusning overføres pasienten til primærbehandling.

Les mer om avrusning hos Mestringshusene på Bolkesjø her.

Hvordan går jeg frem for å motta hjelp?

Hvis du tror at du har et problem knyttet til rusmidler eller alkohol, kan du kontakte din fastlege. Der vil du få hjelp til å finne ut av hvordan veien videre kan se ut. Merk at du har rett til fritt behandlingsvalg. Dersom du får vedtatt rett til behandling av dine rusmiddelproblemer, har du også rett til å bli henvist til oss.

Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å motta hjelp.

Usikker på om dette gjelder deg?

Mange som lider av avhengighet lider også ofte av en viss grad av fornektelse. Derfor kan det ofte gå lang tid før man innser at man har et problem. Vi har et uttrykk som lyder «Man kommer alltid for sent til behandling, men det gjelder å komme så tidlig som mulig for sent». Det første steget i 12-trinnsmodellens filosofi, som vi baserer vår behandling på, er å innse og innrømme at man er maktesløs overfor rusmiddelet og at vi ikke klarer å slutte på egenhånd.

Her kan du lese mer om hvordan du vet at du har et problem.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om avhengighet, misbruk eller skadelig bruk av rusmidler? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider og lese mer om hvordan du går frem for å få plass hos Mestringshusene her.