Bedre føre var....

Velkommen til Mestringshusene


Mestringshusene er totalleverandør innen behandling og håndtering av spill/alkohol/medikament/rusmiddelavhengighet i næringslivet.

Virksomheten arbeider innen disse hovedområdener:

  • Lagtidsbehandlig av alkohol, medikament og narkotikaavhengighet, inkludert ROP (Rus og Psykiatri)
  • Pårørendeveiledning og oppfølging
  • Kompetanse/opplæring for næringslivet

Behandlingen 
Tverrfaglig Spesialisert Avgiftning (Døgn)
Tverrfaglig Spesialisert Døgnbehandling
Familieuker på pårørende
Ettervern

Pårørende


Familieuken tilbys pårørende til alkoholikere/rusavhengige, uavhengig om de har pasient innlagt. Pårørende til Mestringshusenes pasienter prioriteres.

Kompetanse / Opplæring for næringslivet


Yrkesaktive i viktige posisjoner, og samtidig avhengige av alkohol eller andre rusmidler, er en alvorlig sikkerhetstrussel og kan koste bedriften dyrt. Statistikk viser for eksempel at 30% av korttidsfraværet i Norge skyldes alkohol. I tillegg kommer medikamenter og narkotika. Å ha et godt beredskap for å håndtere alkohol- og rusrelaterte problemer er en lønnsom affære.

Mestringshusene tilbyr foredrag, ledertrening, konsulenttjenester.

Vi har spesialisert oss på arbeid mot næringslivet og prosessen er avhengig av et nært samarbeid med personalansvarlig/HR.

Opplæring


Vi tilbyr målgruppebaserte opplæringssytemer og forelesninger for ledergrupper, HR-personell, sjefer og medarbeidere.

Bedre føre var… . .


Personer med avhengighetssykdommen er en trussel for bedriftens sikkerhet, trygghet, omdømme, varemerket og konkurranseevne. Derfor er kompetanse internt avgjørende for å forebygge og forhindre uønskede hendelser.