Mestringshusene har tatt initiativ til kampanjen "Ja til forsvarlig utfasing av frittbehandlingsvalg! Mennesker med ruslidelser har rett på nødvendig helsehjelp", og er ansvarlig for denne nettsiden og håndtering av dine personopplysninger. Under ser du hvordan vi oppbevarer og håndterer personopplysningene.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Personopplysningene brukes for å registrere din støtte til underskriftsaksjonen «Ja til forsvarlig utfasing av frittbehandlingsvalg! Mennesker med ruslidelser har rett på nødvendig helsehjelp», og til å gi deg relevant informasjon og oppdateringer knyttet til dette arbeidet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b som gjelder oppfylling av avtale.

LAGRING OG UTLEVERING

Personopplysningene samlet fra denne nettsiden registreres i en signaturliste som er synlig for representanter fra Mestringshusene som står bak initiativet. Signaturlisten, med fornavn og etternavn, brukes i arbeidet vårt i forbindelse med denne kampanjen. Mestringshusene skal ikke ta ut informasjon fra signaturlisten eller føre signaturlisten over i andre databaser. Signaturlisten slettes når aksjonen er avsluttet, og senest innen utgangen av juli 2023.

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du kan be om innsyn i det vi har registrert på deg, be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes. Kontakt Margit Olsvik / margit@mestringshusene.no

INFORMASJONSKAPSELER

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering og for å analysere bruken av nettsidene slik at vi kan forbedre innholdet.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Når du besøker mestringshusene.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics og Facebook. Disse brukes for å kartlegge bruk av innhold på mestringshusene.no, slik at vi kan analysere trender og gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Google Analytics lagrer generell informasjon tilknyttet hvilken nettleser du bruker, når du besøkte nettsiden, hvilket språk du benytter, hva slags enhet og operativsystem du har besøkt nettsiden med og hvordan du har navigert.

I tillegg samler vi inn generell informasjon til bruk for annonsering via Google Adwords og Facebook. Det gjør at mestringshusene.no i visse tilfeller kan vise annonser til utvalgte grupper basert på tidligere besøk på vår nettside på eksterne plattformer, for eksempel via Facebooks annonsetjenester.

Data som brukes til dette er på et overordnet nivå, og kan på ingen måte identifisere enkeltbrukere.

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN

Du kan be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.