Tverrfaglig Spesialisert Behandling med offentlig godkjenning.

Mestringshusene er godkjent av HELFO for Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) for avgiftning og døgnbehandling samt ROP (Rus og Psykiatri). Vi har stor takhøyde og hele mennesket i fokus. Behandlingen er forankret i et grunnsyn hvor mennesker blir møtt med respekt og aksept, uavhengig av bakgrunn, trosretning og politisk ståsted. Vi tilbyr en helhetlig og meget strukturert behandlingsprosess etter et nøyaktig og grundig system med forelesninger, oppgaver, gruppeterapi, individuelle samtaler og veiledningen.Vi behandler avhengighet av:

  • Alkohol
  • Medikamenter
  • Narkotika

I tillegg ta vi i mot pasienter med samtidig rus og psykiatriske lidelser (ROP). Mennesker er ulike og det er ulike årsaker til at de er kommet i en situasjon hvor de ikke lenger mestrer livene sine slik de pleide.

Uansett hvordan ditt liv har vært, eller hvorfor du er der du står nå, finnes det mulighet for bedring. Det første skrittet er allerede tatt. Det at du er inne på denne siden og leser dette nå?

Ta kontakt med små eller store spørsmål.

Vi ser våre pasienter for det de er – ikke for hva de har gjort.

Behandlingstilbudet er som følger:

  • Forvernsamtale
  • Avgiftning
  • Utredning
  • Rus og psykiatri (ROP) Rus og samtidige psykiatriske lidelser
  • Langtidsbehandling inkludert familieuke for pårørende
  • Fordypet behandling av smertefulle minner og traumer
  • Ettervern