Tiden etter behandling er viktig.

Etter utskrivelse og fullført program får alle pasienter tilbud om oppfølging/ettervern.

Ta kontakt for informasjon.