Avhengighet rammer hele familien.

FamilieveiledningIllustrasjon av familieveiledning

I løpet av klientens behandling blir familiemedlemmer invitert til familieuke på klinikken. Hensikten er at familien skal lære om avhengighet, og settes i stand til å komme videre i livet uten «forstyrrelser» fra pasienten. Familieuken er for familiens del, ikke bare for klientens. Det er fint at klienten kommer hjem rusfri, men det følger også med utfordringer. I familieuken lærer man mye om avhengighet, det å være pårørende og om hva man kan og bør gjøre. Og vel så viktig – hva man ikke bør gjøre. Dersom du trenger sykemelding for å gjennomføre familieuken, må dette ordnes med din fastlege. Familiene innlosjeres på klinikken og familieuken er kostnadsfri for pårørende til Mestringshusenes pasienter. 

Dersom du ikke har pasient innlagt ved klinikken, kan du likevel delta i familieuke dersom det er ledig plass. Ta kontakt for opplegg, ledig kapasitet og pris.