Avhengighet rammer hele familien.

Familiebehandling

I løpet av klientens behandling, blir familiemedlemmer invitert til familieuke på klinikken. Hensikten er at familien skal lære om avhengighet og settes i stand til å komme videre i livet uten ”forstyrrelser” av pasienten. Familiedagene er for familiens del, ikke bare for klientens. Det er fint at klienten kommer hjem rusfri, men det følger også utfordringer med. I familiedagene lærer man mye om avhengighet, det å være pårørende og mye om hva man kan og bør gjøre og vel så viktig – ikke bør gjøre. Dersom du trenger sykemelding for å gjennomføre familieuken, må dette ordnes med din fastlege. Familiene innlosjeres på klinikken og dagene er kostnadsfrie. 

Dersom du ikke har pasient innlagt ved klinikken, kan du allikevel delta i familieuke. Ta kontakt for opplegg, ledig kapasitet og pris.