Avhengighet rammer hele familien.

FamilieveiledningIllustrasjon av familieveiledning

I løpet av klientens behandling blir familiemedlemmer invitert til familieuke på klinikken. Hensikten er at familien skal lære om avhengighet, og settes i stand til å komme videre i livet uten «forstyrrelser» fra pasienten. Familieuken er for familiens del, ikke bare for klientens. Det er fint at klienten kommer hjem rusfri, men det følger også med utfordringer. I familieuken lærer man mye om avhengighet, det å være pårørende og om hva man kan og bør gjøre. Og vel så viktig – hva man ikke bør gjøre. Dersom du trenger sykemelding for å gjennomføre familieuken, må dette ordnes med din fastlege.

Familiene innlosjeres på klinikken og familieuken er kostnadsfri for pårørende til Mestringshusenes pasienter.