Vi ser hver pasient for det de er, ikke for det de har gjort.

Forvernsamtale

For enkelte kan det være vanskelig å bestemme seg om man skal legges seg inn til behandling. Forvernsamtalen er en kostnadsfri og uforpliktende samtale mellom deg og en representant for klinikken. I noen tilfeller kan også innleggende instans (NAV, lege, psykiater m fl. ), arbeidsgiver og/eller familiemedlemmer delta om du ønsker det. Forvernsamtalen er en kartlegging for å finne rett behandlingskonsept for deg. Det er også for at du og andre skal være godt forberedt på hva behandling innebærer og for å avklare viktige spørsmål før du kommer til klinikken.