I Norge har vi Fritt Behandlingsvalg, en forbedret pasientrettighet som gjør at du selv kan bestemme hvor du skal behandles. Dersom du har blitt henvist fra lege, NAV eller DPS til lokal vurderingsenhet, som regel ditt lokale helseforetak, står du fritt til å velge det behandlingsstedet du ønsker.

Når du har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer kan du velge mellom alle offentlige behandlingssteder, private med avtale eller private som er godkjent av Helfo.

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det betyr at du har krav på å få behandlingsplass hos oss om du ønsker det.

Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB)

Mestringshusene på Bolkesjø i Telemark tilbyr og er godkjent for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling(TSB). Vi tilbyr behandling for alkohol, medikamenter og narkotika. Vi er også godkjent for ROP. ROP står for samtidig Rusmisbruk og Psykisk lidelse. Grunnlaget for rusbehandlingen er 12-trinnsfilosofien.

Vårt tverrfaglige team består blant annet av leger, psykologer, spesialsykepleiere, sosionomer og miljøarbeidere. I tillegg har vi alkohol- og rusterapeuter med egenerfaring. Vi har også fagpersoner som kan bistå med å bearbeide sorg, kriminelle tankemønstre og traumer som følge av for eksempel vold og seksuelle overgrep.

Slik går du frem for å velge Mestringshusene som ditt behandlingssted

Behandlingen av din avhengighet starter hos fastlegen, NAV eller lokal DPS. Disse kan gi deg henvisning til lokalt helseforetak. Det er det lokale helseforetaket som vurderer om du har rett til Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Dersom ditt lokale helseforetak sin vurderingsenhet gir deg pasientrettigheter, står du helt fritt til å velge behandlingssted selv.

Husk at du selv har retten til å bestemme hvor du skal bli behandlet. Om du ikke er fornøyd med tilbudet du får, kan du takke nei og påberope deg retten til fritt behandlingsvalg.

På nettsidene til Helsenorge kan du få en oversikt over hvilke steder du kan velge og hvor lang ventetid det er på hvert enkelt behandlingssted.

Dersom du ønsker en plass hos Mestringshusene, bør du opplyse henvisende instans, lege, NAV eller DPS, om dette. Dersom du allerede er tildelt behandlingsplass et annet sted kan du informere vurderingsinstans om at du ønsker behandling hos oss i stedet for den plassen du er tilbudt.

Dersom vurderingsenheten ikke gir deg pasientrettigheter til behandling kan du klage direkte til enheten eller kreve at henvisningen blir sendt annet helseforetak til vurdering.

Les mer: Hva kan jeg forvente av behandlingen hos Mestringshusene?

Slik går du frem for å få hjelp med ditt alkohol- eller rusproblem

  1. Få henvisning av fastlegen eller NAV til lokalt helseforetak.
  2. Ditt lokale helseenheten avgjør om du har pasientrettigheter og rett til døgnbehandling
  3. Dersom du får rett til Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling kan du velge fritt hvor du vil behandles
  4. Ønsker du å behandles hos oss, opplyser du henvisende instans om dette

Dersom du gis pasientrettighet til behandlingen for avhengighet av alkohol-, medikamenter eller narkotika vil din behandling dekkes av det offentlige. Har du helseforsikring må forsikringsselskapet ta kontakt med oss.

Les mer: Øyeblikkelig hjelp og spesialisthelsetjenesteloven

Mestringshusene har kort ventetid for behandling

Mestringshusene på Bolkesjø ligger i fantastiske og naturskjønne omgivelser. Alle pasienter får enerom med eget toalett og dusj. Kjøkkenet vårt serverer god mat, og vi er opptatt av at alle blir sett. Hos Mestringshusene skal alt ligge til rette for at du får et godt opphold.

Vi har kort ventetid, på Helsenorge.no får du oppdaterte ventetider på både avrusning og døgnbehandling.

Kontakt Mestringshusene dersom du er usikker

Enten du trenger noen å prate med, har spørsmål, er en pårørende eller ønsker å finne ut av om noen du kjenner har et problem, kan du ringe oss på 35 01 95 00.