Tverrfaglighet er viktig for en profesjonell og forsvarlig behandling

TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er en forutsetning for god og forsvarlig behandling. Hos Mestringshusene skal du føler deg trygg på at dette tas på alvor. Her følger en liste over vår fagkompetanse:

Legespesialister
Psykologspesialister
Psykiatrisk sykepleiere
Sykepleiere
Sosionomer
Helsefagarbeidere
Miljøarbeidere
Alkohol- og rusmiddelterapeuter
Miljøarbeidere og fagpersonell med egenerfaring
Familieterapeuter
Gestaltterapeuter
Spesialkompetanse på kriminelle tankemønster
Spesialkompetanse på Sorgbearbeiding
Utredning ADDIS og ASI