TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er en forutsetning for god og forsvarlig behandling. Hos Mestringshusene skal du føle deg trygg på at dette tas på alvor. Her følger en liste over vår fagkompetanse:

LegespesialisterStetoskop, penn og papir
Psykologspesialister
Utredning
Forskning
Psykiatrisk sykepleiere
Sykepleiere
Sosionomer
Barneansvarlig
Familieveiledere
Gestaltterapeuter
Helsefagarbeidere
Miljøarbeidere
Alkohol- og rusmiddelterapeuter
Miljøarbeidere og fagpersonell med egenerfaring
Spesialkompetanse på behandling av kriminelle tankemønster
Spesialkompetanse på Sorgbearbeiding
Spesialkompetanse på bearbeiding av tidlige seksuelle overgrep