Strukturert tverrfaglig behandling av avhengighet.

Primærbehandling

Behandlingstiden i primærfasen varierer i forhold til hvordan livet ditt så ut før du kom til Mestringshusene. Den så kalte primærbehandlingen varer vanligvis i 12 uker. Deretter fortsetter man i fordypning og arbeider med drivkreftene bak misbruket, slik som ulike traumer. 

Vi behandler alkohol-, medikament og narkotikaavhengighet. Pasientene bor på klinikken under behandlingsfasen. Behandlingen er en trinnvis og strukturert prosess som blant annet består av gruppeterapi, forelesninger og individuelle oppgaver. I tillegg følges pasientene opp individuelt. Kommunikasjonsspråket på klinikkene er skandinavisk.