Strukturert tverrfaglig behandling av avhengighet.

Langtidsbehandling – primærfasenStol i rom på Bolkesjø

Behandlingstiden i primærfasen varierer i forhold til hvordan livet ditt så ut før du kom til Mestringshusene. Den såkalte primærfasen varer vanligvis omtrent 12 – 14 uker. Deretter fortsetter behandlingen i fordypningsfasen og vi arbeider med drivkreftene bak misbruket, slik som smertefulle minner og ulike traumer. 

Vi behandler alkohol-, medikament- og narkotikaavhengighet. Pasientene bor på klinikken under behandlingsfasen. Behandlingen er en trinnvis og strukturert prosess som blant annet består av gruppeterapi, forelesninger og individuelle oppgaver. I tillegg følges pasientene opp individuelt. Kommunikasjonsspråket på klinikkene er skandinavisk.