Mestringshusene er godkjent for TSB avrusing og TSB døgnbehandling for avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler, samt rus og samtidige psykiske lidelser (ROP).

Mestringshusene er godkjent av HELFO for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for avrusing og døgnbehandling samt rus- og samtidige psykiske lidelser (ROP). Vi har stor takhøyde og hele mennesket i fokus.
Behandlingen er forankret i en holistisk grunnfilosofi hvor mennesker blir møtt med respekt og aksept, uavhengig av bakgrunn, trosretning og politisk ståsted. Vi tilbyr en helhetlig og meget strukturert behandlingsprosess etter et nøyaktig og grundig system med individuell kartlegging, forelesninger, oppgaver, gruppeterapi og veiledningen. Behandlingen dekkes av det offentlige dersom du er rettighetsvurdert av lokal helseenhet, som oftest distriktspsykiatrisk senter (DPS). Vi behandler avhengighet av:

 • AlkoholRusbehandling ordsky
 • Medikamenter
 • Illegale rusmidler
 • Rus og samtidige psykiatriske lidelser (ROP)

Mennesker er ulike og det er ulike årsaker til at de er kommet i en situasjon hvor de ikke lenger mestrer livene sine slik de pleide. Uansett hvordan ditt liv har vært, eller hvorfor du er der du står nå, finnes det mulighet for bedring. Det første skrittet er allerede tatt. Det at du er inne på denne siden og leser dette nå?

Ta kontakt med små eller store spørsmål.

Vi ser våre pasienter for det de er – ikke for hva de har gjort.

Behandlingsforløpet/innhold er som følger:

 • Forvernsamtale
 • Avrusing
 • Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)
 • Primærfasen med behandling for avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler
 • Primærfasen inneholder også familieuke for pårørende
 • Fordypningsfasen – bearbeiding av smertefulle minner og traumer. I denne fasen planlegges og forberedes livet etter behandling.
 • Ettervern