Døgnbehandling på Bolkesjø

Mestringshusene tilbyr behandling av avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler og rusavhengighet med samtidige psykiatriske lidelser (ROP).

Vi er godkjent av HELFO under ordningen Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Det betyr at alle som har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer kan få behandling hos oss på Bolkesjø dersom de ønsker det. Dersom du har blitt vurdert til å ha pasientrettigheter av NAV eller ditt distriktspsykiatriske senter via din fastlege, dekkes behandlingen av det offentlige.

Vi ser hele mennesket

Hos Mestringshusene vet vi at avhengigheten er en sykdom og ikke noe som definerer hele mennesket. Derfor ser vi alltid mennesket og ikke ruspersonligheten når vi møter nye pasienter. Hos Mestringshusene er det stor takhøyde. Alle mennesker er velkomne hos oss, uavhengig av livssyn, religion og historie. Behandlingen er forankret i troen på at alle mennesker med avhengighetssykdommer kan hjelpes dersom de blir møtt med forståelse, respekt og aksept.

Les mer: Familieveiledning hos Mestringshusene

Behandlingen på Bolkesjø

Behandlingen vi tilbyr på Bolkesjø er en helhetlig behandling bestående av gruppeterapi, samtaleterapi, individuelle oppgaver og forelesninger. I tillegg vil én av ukene være en familieuke hvor de nærmeste pårørende inviteres til å delta i veiledningsprogrammet sammen med andre pårørende.

Les mer: Slik foregår behandlingen

Komfortabelt og romslig

På vårt behandlingssted på Bolkesjø får alle pasienter enerom med privat bad. I Mestringshusene setter vi mennesket og ikke sykdommen i sentrum. Derfor bærer behandlingsstedet på Bolkesjø heller ikke preg av å være en institusjon. Vi gjør alt vi kan for at alle som tilbringer tid hos oss skal føle seg trygge og velkomne. Vi spiser også alle døgnets måltider sammen i vår store spisesal. Dette åpner for at pasienter og ansatte kan ha gode samtaler og dele erfaringer.

Les mer: Våre fasiliteter ved Bolkesjø

Alle som ønsker det kan få behandling hos Mestringshusene

Alle som ønsker det kan få behandling for sitt avhengighetsproblem hos oss på Bolkesjø, dersom de har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling av henvisende instans (NAV eller sitt lokale distriktspsykiatriske senter). Henvisningen blir så vurdert av inntaksteamet hos Mestringshusene.

Les mer: Fritt behandlingsvalg

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat. 

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.