Kompetanse

Som behandlingssted, godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), har vi høye krav til våre ansattes fagkunnskap og kompetanse. Vi ønsker å være et behandlingssted som ikke oppleves som en sykehus, uten at det går på bekostning av hvor alvorlig vi tar behandlingens kvalitet.

Bred og tverrfaglig fagkompetanse

Vi har fagpersonell med spesialisering så vel som erfaring. Flere av våre terapeuter og spesialister har også erfaring fra eget misbruk. Blant vårt fagpersonell finnes:

 • Legespesialister
 • Psykologspesialister
 • Psykiatere
 • Psykiatriske sykepleiere
 • Sykepleiere
 • Sosionomer
 • Helsefagarbeidere
 • Miljøarbeidere
 • Alkohol- og rusmiddelterapeuter
 • Familieveiledere
 • Gestaltterapeuter

I tillegg til dette har vi erfaringskonsulenter og fagpersonell med egenerfaring, samt terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre, søvnproblematikk og sorgbearbeiding. 

Slik får du plass hos Mestringshusene

I Norge har vi fritt behandlingsvalg, som gjør at du selv kan bestemme hvor du skal behandles. Mestringshusene på Bolkesjø er en del av denne ordningen, som gjør at når du er blitt henvist fra fastlege eller NAV, til lokal helseenhet, kan du be om plass hos oss. Vi har for tiden korte ventetider, og står klare for å hjelpe deg.

Kontakt oss

Kontakt oss her for mer informasjon om vårt døgnbehandlingstilbud på Bolkesjø.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.