Om oss

Mestringshusene er en behandlingsinstitusjon for voksne med rusmiddelproblemer. Vi tar imot og behandler personer med avhengighetssykdom og misbruk av legale eller illegale rusmidler eller medikamenter samt rusavhengige med samtidige psykiatriske lidelser (ROP) som kan nyttiggjøre seg av vår behandling. 

Ideell virksomhet

Mestringshusene er en ideell virksomhet, som har en virksomhetsidé som strekker seg ut over selve tjenesteproduksjonen. Vi er opptatt av idealisme og vi driftes uten økonomisk motiv. Eierne tar ikke ut utbytte. Vårt primære motiv er å hjelpe rusavhengige og deres familier.

Ledelse og initiativtakere

Det er Margit L. Olsvik og Olaf Olsvik som står bak behandlingsinstitusjonen Mestringshusene. Olaf er leder for virksomheten. Han er også tidligere rusmisbruker og kjenner sykdommen fra innsiden. Selv fikk han behandling og hjelp til å komme seg ut av misbruket og har vært helt rusfri siden 2002. I dag er han en engasjert, inspirerende og ettertraktet foredragsholder som gir av seg selv og gjør alt han kan for å hjelpe andre. Margit er gestaltterapeut, samt familieveileder, og gift med Olaf. Sammen med sitt tverrfaglige team deler de også av sine personlige erfaringer.

Her kan du lese mer om Margit og Olaf Olsvik.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og fritt behandlingsvalg

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi tilbyr behandling av avhengighetssykdommer knyttet til misbruk av legale og illegale rusmidler eller medikamenter, samt samtidig rus og psykiatriske lidelse (ROP). Vi er godkjent av HELFO, hvilket innebærer at vi inngår i ordningen om fritt behandlingsvalg. Det betyr at du alltid kan velge Mestringshusene dersom det er ditt ønske å få behandling hos oss.

Les mer om fritt behandlingsvalg her.

Behandlingen hos Mestringshusene

I begynnelsen av behandlingen på Mestringshusene får alle pasienter med behov for det mulighet til å gjennomføre avrusning. Dette er en del av behandlingsforløpet og det blir en sømløs overgang til døgnbehandlingen. Et viktig steg på veien mot et rusfritt liv.

Les mer om avrusning her.

Når avrusningsperioden er fullført, blir pasienten sømløst overført til primærbehandling. Primærfasen består av gruppeterapi, individuelle samtaler og individuelle oppgaver. Når primærfasen er over etter ca 12 -14 uker, fortsetter forløpet med fordypet behandling av smertefulle minner og traumer.

Les mer om primærbehandlingen hos Mestringshusene her.

Etter fullført behandling får alle våre pasienter tilbud om frivillig oppfølgingsgruppe. Oppfølgingen foregår i samtalegrupper hvor pasienter deler sine erfaringer og veiledes av terapeut.

Les mer om frivillig oppfølgingsgruppe på Bolkesjø her.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.