Mestringshusene tilbyr Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og grunnfilosofien er 12-trinnsmodellen

Vi ser hele mennesket, ikke bare ruspersonligheten.

Vår filosofi er at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av fortid. Derfor behandler vi alle med respekt og verdighet. Det betyr at vi har en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid kan bli rusfrie og oppnå et sunt, godt og meningsfullt liv for seg selv og i relasjon til sine omgivelser.

Alkohol, så vel som medikamenter og illegale rusmidler er alle avhengighetsskapende rusmidler. Og avhengighet er en sykdom som rammer på tvers av alder, sosial rang, økonomi og kjønn. Vi er godkjent av HELFO for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), både for avrusing og døgnbehandling samt rus- og samtidige psykiatriske lidelser (ROP) gjennom ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Les mer om ordningen her. Vi tilbyr et sømløst og helhetlig behandlingsopplegg som også involverer familien.

Vi ser hver enkelt for det de er, ikke for hva de har gjort.