Vi i Mestringshusene tilbyr kurs, og holder seminarer og foredrag. Emnene vi tar opp er relevante for både fagfolk og privatpersoner. Seminarene og foredragene holdes av interne eller eksterne foredragsholdere.

Kurs hos Mestringshusene

Vi ønsker å formidle kunnskap om emner som er viktige for både privatpersoner som er berørt av avhengighet i relasjoner og til profesjonelle som arbeider med rusavhengige og deres pårørende. Enten det er i offentlige eller private institusjoner. Kursene har varighet fra mandag til fredag og kalles gjerne temauker eller kort-uker. Disse ukene jobber vi med ulike områder innen behandling av rusavhengige og pårørende.

Noen av våre kurs

  • 12-trinnsfilosofien sett fra et medisinsk perspektiv
  • Sorgbearbeiding
  • Familieuker
  • Voksent barn-problematikk
  • Avhengighetskunnskap og tilfriskning
  • Når hjelpen blir muliggjøring
  • Motivasjonssamtaler
  • Kriminalitet – en livsstil?
  • Hvem hjelper hjelperen?

Vil du delta på kurs?

Er du interessert i å delta på et av våre kurs? Kontakt oss her for å melde din interesse, så kommer vi tilbake til deg med mer informasjon om tid og sted.