Vår visjon og filosofi

Vi skal hjelpe personer med avhengighet å ta ansvar for sin tilfriskning fra avhengighetssykdommen og å endre sin livsstil for derigjennom å oppnå livsmestring, verdighet, tillit og livslyst til nytte og glede for seg selv, sine nærmeste og for samfunnet.

Vårt overordnede mål

Vårt overordnede mål er å hjelpe så mange avhengige som mulig til et helt rusfritt og godt liv, for den avhengige selv, for familiene og for samfunnet for øvrig. Vi skal gjøre det ved å kombinere Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling, en holistisk grunnfilosofi, holde god kontakt og dialog med innleggende instanser, etterleve alle regler og pasienters rettigheter og med det dokumentere at denne behandlingsformen gir bedre resultater enn noe annet. Mestringshusene har som mål å bli ledende i bransjen ved å stadig utvikle og forbedre våre metoder og å alltid sette pasientens beste først.

Vår filosofi

En grunnleggende verdi hos oss i Mestringshusene er at vi ser hele mennesket, ikke bare ruspersonligheten. I det legger vi det at vi alltid ser forbi sykdommen og direkte på personen som står bak. Vi ser alltid hele mennesket og hjelper den rusavhengige til også å se seg selv som et helt menneske, separert fra sykdommen.

Vi vet at alle mennesker er like mye verdt, og har tro på at alle kan bli fri fra avhengighet dersom de behandles med respekt og verdighet. Når pasienten blir fri fra avhengigheten venter et sunt, godt og meningsfylt liv i god relasjon med selv, sine nære og samfunnet for øvrig.

Vi ser diamanten i alle mennesker

I Mestringshusene vet vi av erfaring at alle kan bli rusfrie dersom de får muligheten. Derfor ser vi alltid diamanten i alle mennesker vi møter. I begynnelsen av behandlingen evner ikke alltid den rusavhengige å se sin egen verdi. Vi forsøker derfor å hjelpe pasienten til å se sin egen verdi og sin egen diamant. Etter hvert som de begynner å få et glimt av den selv, kommer lysten til å arbeide videre med dette av seg selv hos de fleste. Vår jobb er å gi den rusavhengige troen på seg selv, resten er opp til hver enkelt.

…men vi utretter ingen mirakler

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke utretter miraklene. Vi tilbyr et sett med verktøy og tilrettelegger for at hver og en skal ta disse i bruk. Deretter er det pasienten selv som utretter miraklene gjennom å bruke virkemidlene og ta ansvar for eget liv. Det er ingen andre enn den rusfrie selv som kan ta æren for at han eller hun har blitt og holder seg rusfri.

Les mer: Hva kan jeg forvente av behandlingen hos Mestringshusene?

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.