Hva gjør jeg om en ansatt har et rusproblem?

Som leder i en virksomhet kan det være vanskelig og utfordrende å se at en av de ansatte sliter med avhengighet. Det samme gjelder om du som kollega mistenker at en av de du jobber med har et usunt forhold til et rusmiddel.

Vi i Mestringshusene har lang erfaring med behandling av rusavhengighet i næringslivet. Vår rehabilitering kan være et godt alternativ for en ansatt som trenger behandling for rusavhengighet. 

Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende prat hvis du er bekymret for noen på din arbeidsplass

Hvordan går man fram?

Hvordan man skal håndtere en ansatt eller kollegas mulige rusavhengighet er ikke enkelt. Det er viktig å gå fram på en ordentlig og profesjonell måte. Måten man håndterer situasjonen vil ha mye å si for hele prosessen videre. En sympatisk og vennlig innstilling er et godt utgangspunkt, og gjør det enklere å løse det som kanskje er et stort problem for den ansatte både på jobb og privat. Husk at vi tar avstand fra misbruket, ikke personen.

Hva det vil si å være avhengig av illegale rusmidler?

Skap en god dialog basert på tillit

Hvis du kjenner en kollega godt og er bekymret for han eller henne, kan det være best å snakke med den det gjelder før du gjør noe annet. Om du varsler en overordnet, et familiemedlem eller en behandler før du har snakket med den det gjelder kan de oppleve det som et tillitsbrudd og et overtramp.

Spør den det gjelder om hvordan de har det, og forsøk å vise at du er bekymret for personen. Ikke ta utgangspunkt i at det er et rusproblem, men snakk heller om konsekvensene av atferden. Dersom den ansatte ikke presterer som normalt kan dette være en inngang til å komme til bunns i hva som ligger bak. Mange ganger kan en slik innfallsvinkel åpne for at den ansatte selv vil fortelle hva som foregår.

Les mer om hvordan du best går fram hvis du mistenker at noen du kjenner har et rusproblem

Hva kan en bedrift gjøre?

Om en ansatt har et rusproblem, er det viktig å huske på at det er en sykdom som det er fullt mulig å behandle. Noen ganger kan behandlingen dekkes av bedriftens forsikringer, men alle har uansett også rett til helsehjelp fra det offentlige. 

Det er i en bedrifts interesse å hjelpe deres ansatte hvis de er syke. Ruslidelser er skyld i høyt sykefravær, og kan påvirke en virksomhets resultater. Snakk med den det gjelder om å skaffe hjelp, og vær åpen for å tilrettelegge og hjelpe dem med å finne en god behandling. 

Trykk her for mer informasjon om rusmisbruk og næringslivet

Kontakt Mestringshusene

Mestringshusene kan hjelpe! Kontakt oss her, eller ring oss på nummer +47 35 01 95 00.