Er du pårørende til en rusavhengig?

Som pårørende til en som er avhengig av legale eller illegale rusmidler, er også du et offer. I Mestringshusene vet vi hvor vanskelig det er å stå nær en som misbruker rusmidler. Kanskje ønsker du å hjelpe, men føler at du ikke når inn til vedkommende. Kanskje har du et enormt kontrollbehov og klarer ikke lenger fokusere på ditt eget liv. Kanskje føler du deg alene, redd, ensom og isolert, uten noen å dele utfordringene dine med.

Innse at du selv blir påvirket

Mange pårørende glemmer å tenke på seg selv. Den rusavhengige blir altoppslukende og tar all deres energi. Dette fører til at pårørende ofte får fysiske symptomer på sykdom. Sykdommen kan blant annet manifestere seg som hodepine, mageproblemer eller stress. Svært mange pårørende opplever også å bli utbrente eller får symptomer på utbrenthet. De aller fleste pårørende tenker ikke over at sykdomssymptomene hos en selv kan ha sammenheng med den rusavhengige. «Det er jo den rusavhengige som er syk, ikke jeg», tenker mange.

Hvis du er en av de som tenker at det ikke er så farlig med deg, ber vi deg ta kontakt med oss. Hos Mestringshusene tilbyr vi pårørendeveiledning for pårørende av rusavhengige, også de som ikke har pasient innlagt i behandling. Les mer om pårørendeveiledning her.

Er jeg medavhengig?

Mange pårørende utvikler etter hvert en medavhengighet. Dette er en svært krevende situasjon for den det gjelder og frarøver vedkommende muligheten til å leve et normalt liv ettersom det ofte innebærer en livsførsel hvor andres behov kommer foran ens egne. Pårørende som har utviklet en medavhengighet kan slite med å skille den fra følelsen av omsorg og kjærlighet. Det kan føles som om det å sette grenser er ensbetydende med at man ikke har omsorg for den avhengige, hvilket igjen kan lede til isolasjon og skam hos den pårørende.

Mistenker du at du er medavhengig? Les mer om medavhengighet her.

Ta vare på deg selv og skaff hjelp

Hos oss på Bolkesjø kan du som pårørende få hjelp og støtte. Vi tilbyr utvidet pårørendeveiledning til deg som er pårørende til en av våre pasienter, til deg som er pårørende til en som ennå ikke er i behandling og til deg som lever i en konstant tvil om en av dine nærmeste ruser seg. I vår pårørendeveiledningen jobber vi med å sette kjærlighetsfulle grenser og fjerne følelsen av skam. For å kunne leve et liv som pårørende er det viktig at du er ærlig mot deg selv, mot familien din og mot den rusavhengige. Vi veileder og støtter deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss i Mestringshusene

Er du pårørende til en rusavhengig? Ikke stå i det alene, vi er her for å hjelpe deg. Kontakt oss gjerne for en hyggelig og helt uforpliktende samtale. Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.