Er jeg medavhengig?

«Medavhengighet kan beskrives som normal omsorg, empati, uro eller omtanke som har gått for langt og blitt selvdestruktiv» – Söderling

Medavhengighet er ingen diagnose, men snarere en betegnelse på en tilstand som rammer langt flere enn du kanskje tror. Det er sannsynligvis mange mennesker som lider under konsekvensene av en vanskelig oppvekst med foreldre som misbrukte alkohol eller andre rusmidler, foreldre som har rusavhengige eller -misbrukende barn eller mennesker som lever i nære relasjoner med misbruk eller vold. Medavhengighet er bare en betegnelse for pårørende til alkohol- og rusavhengige. Betegnelsen oppsto ved at avhengighet ble betegnet som en familiesykdom, altså at det påvirker hele familien når et familiemedlem lider under misbruk eller av avhengighet. 

Hva er medavhengighet?

Söderling beskriver medavhengighet som en form for normal omsorg, empati for andre mennesker, uro eller omtanke som har krysset en grense og blitt selvdestruktiv hos et individ. Konsekvensene kan være både fysiske og psykiske, og gjerne en kombinasjon av de to. De fysiske symptomene er gjerne stress, anspenthet, hodepine, mage- og tarmproblemer og søvnvansker. Emosjonelt kan medavhengighet føre til at man er mye redd, urolig og føler seg utilstrekkelig. Ofte kommer egne behov kommer i siste rekke. 

Les mer: Hva vil det si å være pårørende og hvordan kan vi kan hjelpe deg?

Avhengighet påvirker hele familien

Med et rusavhengig familiemedlem påvirkes hele balansen i familien. Dette er noe de friske familiemedlemmene bevisst og ubevisst vil kompensere for slik at balansen gjenopprettes. Slik kompensering kan skape konflikter og uenigheter mellom alle familiemedlemmene, i tillegg til at det er en enormt stor belastning for alle involverte, spesielt barna. Det er vanskelig å være pårørende når den du er glad i ruser seg. Derfor er det viktig at pårørende til den rusavhengige tas alvorlig og tar del i behandlingen.

Les mer: Rusavhengighet i familien

Familien er viktig i behandling

Familien til den rusavhengig spiller en enormt viktig rolle i behandlingen. Det er viktig at vi ikke glemmer å se familien som en helhet. Det innebærer at familiemedlemmene også må få veiledning og gjerne må være en del av behandlingsforløpet. For å ivareta alle familiemedlemmene og bidra til at familien kan stabilisere seg, tilbyr vi familieuker hos oss på Bolkesjø.

Les mer: Vår pårørendebehandling på Bolkesjø

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du vokst opp med eller lever i en dysfunksjonell familie preget av rusproblemer? Prioriter din egen helse og velvære og kontakt oss for hjelp i dag. Du finner vår kontaktinformasjon her. Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no.