Er jeg medavhengig?

«Medavhengighet kan beskrives som normal omsorg, empati, uro eller omtanke som har gått for langt og blitt selvdestruktiv» – Söderling

Medavhengighet rammer langt flere enn du kanskje tror. Det er sannsynligvis store mørketall og mange mennesker som lider under konsekvensene av en vanskelig oppvekst med foreldre som misbrukte alkohol eller andre rusmidler, foreldre som har rusavhengige eller -misbrukende barn eller mennesker som lever i nære relasjoner med misbruk eller vold. Grunnen til det kan ha sammenheng med det at medavhengige føler sterk lojalitet, forveksler selvoppofrelse med kjærlighet og setter andre foran seg selv.

Hva er medavhengighet?

Söderling beskriver medavhengighet som en form for normal omsorg, empati for andre mennesker, uro eller omtanke som har krysset en grense og blitt selvdestruktiv hos et individ. Symptomene på medavhengighet kan være både fysiske og psykiske, og gjerne en kombinasjon av de to. De fysiske symptomene er gjerne stress, anspenthet, hodepine, mage- og tarmproblemer og søvnvansker. Emosjonelt kan medavhengighet føre til at man er unormalt opptatt av å kontrollere den rusavhengige, at man tar for mye ansvar for andre mennesker, og at dette går på bekostning av egne behov.

Presterer et liv istedenfor å leve et liv

Mennesker som vokser opp i familier med rusproblematikk ender ofte opp med å prestere livet istedenfor å leve det. Med det mener vi at vedkommende blir nesten sykelig opptatt av anerkjennelse og bekreftelse fra andre. Dette behovet går på bekostning av evnen til å sørge for sitt eget ve og vel. Bekreftelsen veier også opp for følelsen av å ikke være god nok og ikke strekke til, hvilket er følelser den medavhengige ofte sliter med.

Les mer om hva det vil si å være pårørende og hvordan vi kan hjelpe deg her.

Avhengighet påvirker hele familien

Med et rusavhengig familiemedlem påvirkes hele balansen i familien. Dette er noe de friske familiemedlemmene bevisst og ubevisst vil kompensere for slik at balansen tilsynelatende ikke forsvinner. Slik kompensering kan skape konflikter og uenigheter mellom alle familiemedlemmene, i tillegg til at det er en enormt stor belastning for alle involverte, spesielt barna. Derfor er det viktig at medavhengighet og familiene til den rusavhengige tas alvorlig og tar del i behandlingen.

Familien er viktig i behandling

Familien til den rusavhengig spiller en enormt viktig rolle i behandlingen. Det er viktig at vi ikke glemmer å se familien som en helhet. Det innebærer at familiemedlemmene også må få veiledning og gjerne må være en del av behandlingsforløpet. For å ivareta alle familiemedlemmene og bidra til at familien kan stabilisere seg, tilbyr vi familieuker hos oss på Bolkesjø.

Les mer om vår pårørendebehandling på Bolkesjø her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du vokst opp med eller lever i en dysfunksjonell familie preget av rusproblemer? Prioriter din egen helse og velvære og kontakt oss for hjelp i dag. Du finner vår kontaktinformasjon her. Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.