For pårørende

Er du pårørende til en som har en ruslidelse? Hos Mestringshusene tilbyr vi profesjonell og tverrfaglig behandling av rusmiddel- og alkoholproblemer.

Sørg for at du får hjelp

Det er en stor belastning å være pårørende til en person med en ruslidelse, og det er viktig for oss å understreke at også de pårørende i en slik situasjon har behov for hjelp. Det handler først og fremst om at den pårørende skal få bedre livskvalitet og det verktøyet han eller hun trenger for å håndtere situasjonen, men også for å forhindre at det oppstår et gap mellom pasienten og den pårørende når behandlingen er ferdig.

Les mer om hvordan du bør gå frem dersom du er pårørende til en med rusproblemer her.

Pårørendeveiledning og familieuker

På Bolkesjø har vi pårørendeveiledning og familieuker. I samråd med pasienten inviteres pårørende til pasienter som er i behandling hos oss til familieuke. Her får pårørende tilbud om samtaler og veiledning og mer kunnskap om utfordringene. Vi tar også imot pårørende til mennesker som ennå ikke er i behandling.

Er du pårørende til en som ennå ikke er i behandling? Ta kontakt med oss for mer informasjon om opplegget, pris og ledig kapasitet.

Hvem regnes som nærmeste pårørende

Det er pasienten selv som har rett til å avgjøre hvem som skal settes opp som hans eller hennes nærmeste pårørende. Det er kun ved spesielle tilfeller at nærmeste pårørende har rett til innsyn, informasjon og til å samtykke på vegne av av pasienten.

Les Helsedirektoratets informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer her.

Kontakt oss

Er du pårørende til en av våre pasienter eller til en person som ennå ikke er i behandling? Ønsker du mer informasjon om vårt behandlingstilbud eller pårørendeveiledning hos oss? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende prat.

På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling.