Slik går du frem når noen nære har et rusproblem

Å være pårørende til en som har ruslidelser kan være svært tungt og vanskelig. Vi ønsker derfor å informere deg om dine rettigheter som pårørende og gi deg noen råd til hvordan du kan gå frem dersom du befinner deg i en slik tøff situasjon.

I behandlingen av pasienter med ruslidelser er de pårørende en viktig ressurs. I mange tilfeller er det slik at jo sykere pasienten er, jo mer sentral er de pårørendes rolle i behandlingen.

De nærmeste pårørendes rettigheter

Som pårørende til en person med ruslidelser har man visse rettigheter. Hvilke rettigheter du har, avhenger av hvor nære du står personen. Det er pasienten selv som har rett til å velge hvem som er hans eller hennes nærmeste pårørende. Pasienten har også mulighet til å velge flere og endre valg underveis i behandling. Alle personer som blir valgt til nærmeste pårørende har rett til si nei til denne oppgaven.

Les mer: Pårørendes rettigheter

Rett til samtykke, medvirkning, informasjon og innsyn

I hovedregel er det pasienten selv som er i kontroll over sin behandling. Det innebærer at pasienten selv har rett til å samtykke til behandling, rett til å medvirke ved gjennomføring av all helsehjelp, rett til å verne om sine egne helseopplysninger og andre personlige opplysninger, samt rett til innsyn i egen journal. Ved spesielle tilfeller kan nærmeste pårørende ha rett til innsyn, informasjon og samtykke på vegne av pasienten dersom pasienten er ute av stand til selv å samtykke.

Her kan du lese Helsedirektoratets informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Vi er der for deg

For oss er det viktig å understreke at ved ruslidelser er det ikke bare pasienten selv som har behov for hjelp, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi familieuker på vår klinikk på Bolkesjø. Dette er tilgjengelig og kostnadsfri terapi for deg som er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Disse ukene er et tilbud som eksisterer for familien og ikke bare for pasienten. De pårørende er i stor grad en del av pasientens behandling og liv uten rus, men det kan være tungt og vanskelig for de pårørende å befinne seg i denne situasjonen. Derfor kan familien lære mye om avhengighet, sykdomsbildet, hva man bør gjøre som pårørende og hvorfor, gjennom deltagelse i våre familieuker.

Les mer: Hvordan snakker man om avhengighet?

Pårørende til en som ikke er i behandling?

Det å være pårørende til en pasient som er i behandling er en ting, men det er vel så vanskelige å være pårørende til en person som ennå ikke er i behandling. Derfor er tilbudet om å delta på familieuker på klinikken vår på Bolkesjø også tilgjengelig for deg som ikke har en pårørende til behandling hos oss.

Les mer: For pårørende

Sørg for at du selv får hjelp

Uavhengig av hvordan du velger å gå frem som pårørende, er det viktig for oss å understreke hvor viktig det er at du sørger for å få hjelp. Det er spesielt viktig at du sørger for å motta hjelp når en av dine nærmeste er i behandling for en ruslidelse. Dette er fordi det kan oppstå et gap mellom pasienten og de pårørende, hvor pasienten som har vært i behandling har bearbeidet sine utfordringer, mens den pårørende ikke har fått mulighet til å bearbeide sine. For at pasienten og hans eller hennes familie, venner og omgangskrets skal få et best mulig liv etter behandling, er det viktig at alle involverte får mulighet til å bearbeide sine utfordringer.

Les mer: Pårørendeveiledning

Fritt behandlingsvalg

I Norge har vi ordningen fritt behandlingsvalg for ruslidelse og samtidige psykiske lidelser. Alle behandlingsinstitusjoner som er godkjente av HELFO inngår i denne ordningen. Først går pasienten til sin fastlege som henviser til den lokale helseenhet, som oftest NAV eller distriktspsykiatrisk senter. De vurderer om pasienten har pasientrettigheter. Dersom pasienten får det kan pasienten selv velge selv hvor han/hun skal behandles for sitt rusproblem.

Les mer: Fritt behandlingsvalg

Kontakt oss

Er du pårørende og har behov for hjelp? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no