Mistenker du at noen du kjenner har et problem relatert til rus?

Tror du at noen du står nær har et rusrelatert problem? Her kan du få svar på dine spørsmål og informasjon rundt hva du kan gjøre dersom det er vanskelig å håndtere situasjonen.

Dette kjennetegner ruslidelser

Det er ikke så lett for en ufaglært person å vurdere hvorvidt en person har en ruslidelse. Men som regel er det slik at det er de pårørende som først merker at en person de står nær har et problem relatert til rusmidler eller alkohol.

Selv om du mistenker at kjæresten, ektemannen, vennen, datteren eller kollegaen ikke lenger har kontroll over inntaket og lar rusmiddelet kontrollere livet, kan være vanskelig å ta det opp med personen det gjelder. Dette kan være fordi personer med ruslidelser i mange tilfeller selv fornekter situasjonen og forsøker å skjule misbruket.

Dersom du mistenker at noen i din nærhet har et rusrelatert problem, er det visse kjennetegn man kan se etter. Her kan du lese mer om hva som kjennetegner avhengighet, misbruk og skadelig bruk.

Hvem kan få behandling?

En person kan få behandling hos oss etter at han eller hun har blitt vurdert som berettiget til behandling for rusproblemer av en instans med vurderingskompetanse, også kalt en lokal helseenhet. En person som blir vurdert til å ha pasientrettigheter har fritt behandlingsvalg og kan velge å få behandling hos Mestringshusene.

Les mer om fritt behandlingsvalg og hvordan du går frem dersom du vil ha behandling hos Mestringshusene på Bolkesjø her.

Hva kan du som pårørende gjøre?

Det er viktig at du setter av tid og ressurser til å ivareta deg selv dersom du tror at du er pårørende til en person med en ruslidelse. Det aller viktigste er å be om hjelp og samtale med fagfolk. Vi i Mestringshusene tilbyr hjelp til familier og pårørende på vårt behandlingssted på Bolkesjø i form av familieuker.

Les mer om våre familieuker her.

Her kan du lese mer om hvordan du bør gå frem dersom noen du står nær har en ruslidelse.

Kontakt oss

Mistenker du at noen du kjenner har en rusmiddelproblem? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi rådgi deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.