Det er en enorm belastning å stå en person med en ruslidelse nær. Pårørende lever ofte med en konstant frykt og usikkerhet. Hos oss i Mestringshusene anser vi avhengighet som en familiesykdom, noe som innebærer at de pårørende også blir skadet og lider under misbruket til sine nære. Derfor oppfordrer vi alle pårørende til å prioritere å få hjelp til å håndtere situasjonen. Ved vårt behandlingssted på Bolkesjø inviterer vi til familieuker og pårørendeveiledning, slik at også pårørende kan forbedre sin egen livssituasjon.