Pårørende under press

Få mennesker er under så mye press som pårørende til rusavhengige. På toppen av relasjonen til personen med rusproblemer, skal man også takle og mestre livets andre ansvarsområder. Konsekvensen av disse påkjenningene er gjerne at den pårørende selv blir utmattet og syk.

Medavhengighet – når omsorg går på helsa løs

For mange pårørende kan det være det indre presset som tærer mest. De fleste kan kjenne seg igjen i å ha konstant dårlig samvittighet – enten over følelsen av å mislykkes eller fordi man føler man ikke gjør nok for sitt familiemedlem, men også over de stunder man finner glede og ro.

Medavhengighet er et kjent fenomen blant pårørende av rusavhengige. Er du medavhengig kan det være utfordrende å leve et normalt liv fordi andres behov ofte kommer foran egne.

Ønsker du å lese mer medavhengighet kan du trykke her

De pårørende lider mest

Flere pårørende vil også lide under kunnskapsløshet og fordommer som finnes ute i samfunnet eller blant øvrig familie og bekjente. Diskusjoner rundt hvem som har skyld for avhengigheten og pårørende som ikke har vært på banen og tatt tak i problemene tidligere, kan være frustrerende og vonde.

I Mestringshusene anser vi også de pårørende som offer for avhengighetssykdommen. Det er derfor vi kaller det en familiesykdom. Den rammer hele familien, selv om det bare er en som ruser seg. De pårørende er offer fordi de ikke har mulighet til å flykte fra den krevende hverdagen. Det er viktig at de pårørende forstår at de ikke kan holde noen rusfrie dersom vedkommende selv ikke ønsker det. Ta kontakt med oss hvis du trenger råd eller støtte.

Som pårørendes har du også rettigheter – les mer om dette her

Mestringshusene tilbyr pårørendeveiledning

Ruslidelser og avhengighet påvirker hele familien. Derfor er pårørendeveiledning høyt prioritert ved Mestringshusene, og du trenger ikke ha en pårørende innlagt til behandling for å delta på våre familieuker.

I vår pårørendeveiledning tar vi blant annet for oss kommunikasjon og det vi kaller kjærlighetsfulle og sunne grenser. Vi tar tak i fornektelse og skamfølelse hos både den avhengige og de pårørende, og det å være ærlig mot seg selv og andre. Vi har en god dialog rundt hva det vil si å ta ansvar og plassere ansvaret der det hører hjemme.

Her kan du lese mer om pårørendeveiledning

Kontakt oss i Mestringshusene

Blir du, eller har du blitt, negativt preget av rusproblemer i familien eller nær omgangskrets? Prioriter din egen helse og velvære og kontakt oss for hjelp i dag. Du finner vår kontaktinformasjon her. Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge sine nettsider.