Pårørende

Det å være pårørende til en person som lider av en ruslidelse er en voldsom påkjenning som overskygger det meste i livet.

I Mestringshusene anser vi de pårørende som de største ofrene fordi de ikke har muligheten til å flykte fra den krevende hverdagen. Den utfordrende situasjonen de pårørende ofte befinner seg i kan føre til at de utvikler en form for medavhengighet, som for eksempel kan manifestere seg i et kontrollbehov, og de begynner å leve livene sine på andres premisser. Det er viktig at de pårørende forstår at de ikke kan holde noen rusfrie, om vedkommende selv ikke ønsker det.

Pårørende trenger hjelp til å leve sitt eget liv

En av de største utfordringene de pårørende kan oppleve er knyttet til det å kunne leve sitt eget liv, uavhengig av om en person som står dem nær har en ruslidelse. Dette er en viktig del av det de pårørende er nødt til å lære seg for å kunne takle situasjonen.

For å håndtere dette trenger de pårørende ofte hjelp til å ta vare på seg selv. Derfor er det viktig for oss at de pårørende både ivaretas underveis og deltar i behandlingen dersom det er ønskelig fra begge sider. Det kan også oppstå stor avstand mellom de pårørende og den som har ruslidelser og som går til behandling. Det er ikke nødvendigvis slik at de pårørendes liv blir bedre, selv om misbrukeren er i behandling eller har fullført behandlingen.

Familieuker hos Mestringshusene for alle pårørende

Dette er noe de pårørende kan jobbe med i samtale med andre pårørende, terapeuter og annet fagpersonell. Derfor tilbyr vi familieuker her på Bolkesjø hvor familien får mulighet til å lære om avhengighet og hjelp til å ta i bruk de verktøyene de trenger for å få et bedre liv. Du er også velkommen til å delta på våre familieuker, selv om du ikke har en nær i behandling hos oss.

Kontakt oss for mer informasjon.

Har du et familiemedlem med rusproblemer? Du er ikke alene

Dersom du som leser dette opplever utfordringer fordi en av dine nærmeste har en ruslidelse, må du ikke føle deg alene. Vi kan kanskje hjelpe deg til å forstå hva du kan gjøre for at du skal få det bedre. Mange opplever denne delen av behandlingen som en energikilde som gir ny gnist og mer innsikt i sykdomsbildet rundt alkohol- og ruslidelser. Å delta på våre familieuker kan være til stor støtte og hjelp. Det er også mulig å delta selv om ingen av dine nærmeste er til behandling hos oss. Her vil du få råd, veiledning og noen å snakke med.

Les mer om våre familieuker her.

Kontakt oss

Er du pårørende og har behov for hjelp eller råd? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.