Pårørende

Det å være pårørende til en person som lider av en ruslidelse er en voldsom påkjenning som overskygger det meste i livet. I Mestringshusene anser vi de pårørende som de største ofrene fordi de ikke har muligheten til å flykte fra den krevende hverdagen.

Den utfordrende situasjonen de pårørende ofte befinner seg i er fortvilelsen over å ikke kunne hjelpe den de er glad i. De pårørende utvikler noen ganger strategier for å hjelpe som ikke alltid er så hensiktsmessige. Vi vet at alt som blir gjort gjøres i kjærlighet, og det er heller aldri feil. Vår pårørendebehandling har fokus på at de pårørende ikke skal føle mer skyld, men at de får støtte og hjelp til å ivareta seg selv også i den vanskelig prosessen.

Pårørende trenger hjelp til å leve sitt eget liv

En av de største utfordringene de pårørende kan oppleve er knyttet til det å kunne leve sitt eget liv, uavhengig av om en person som står dem nær har en ruslidelse. Det er lettere sagt enn gjort. Derfor består vårt pårørendeopplegg av å støtte og veilede, slik at pårørende på en kjærlighetsfull og konstruktiv måte kan håndtere hverdagene litt bedre.

Les mer: Er du pårørende til en rusavhengig?

Familieuker hos Mestringshusene for alle pårørende

De pårørende trenger å jobbe med sine utfordringer. Derfor tilbyr vi familieuker her på Bolkesjø hvor familien får mulighet til å lære om avhengighet og hjelp til å ta i bruk de verktøyene de trenger for å få et bedre liv. 

Les mer: Pårørendeveiledning

Har du et familiemedlem med rusproblemer? Du er ikke alene

Dersom du som leser dette opplever utfordringer fordi en av dine nærmeste har en ruslidelse, må du ikke føle deg alene. Vi kan kanskje hjelpe deg til å forstå hva du kan gjøre for at du skal få det bedre. Mange opplever denne delen av behandlingen som en energikilde som gir ny gnist og mer innsikt i sykdomsbildet rundt alkohol- og ruslidelser. Å delta på våre familieuker kan være til stor støtte og hjelp for de pårørende. 

Les mer: Familieveiledning

Kontakt oss

Er du pårørende og har behov for hjelp eller råd? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no