Pårørendeveiledning

De pårørende er ofte de som lider mest når noen har en avhengighetssykdom. De lever nært på sykdommen uten å ha mulighet til å flykte fra den, noe den avhengige kan gjøre ved å flykte inn i rusen. De pårørende som står nære den avhengige er også emosjonelt knyttet til situasjonen. Hos Mestringshusene tar vi dette svært alvorlig. Derfor tilbyr vi en av landets beste og mest omfattende pårørendeveiledning gjennom såkalte familieuker.

Familieuke fokus på de pårørende

Vi tilbyr veiledning til pårørende av en rusavhengig her på vårt behandlingssted på Bolkesjø. Du trenger ikke ha en pårørende innlagt til behandling hos oss, for å delta i en familieuke.

Veiledningen består av én sammenhengende uke (mandag–fredag) hvor de pårørende bor hos oss på Bolkesjø. De pårørende bor i egen avdeling, og alle får egne rom med private bad.  Veiledningen gir de pårørende grunnleggende kunnskap, slik at de kan være en god støtte for den rusavhengige når behandlingen avsluttes og lære seg god selvstøtte for å kunne forbedre sin egen livskvalitet.

Med kjærlighetsfulle grenser fjerner vi skyld og skam

I pårørendeveiledningen jobber vi mye med det vi kaller kjærlighetsfulle eller sunne grenser og kommunikasjon, samt det å våge å være ærlig mot seg selv og andre. Vi jobber med å ta tak i fornektelsen som ofte bunner i en dyp skam hos både de pårørende og den avhengige. Hele målet med familieuken er at de pårørende skal løfte av seg skylden og skammen mange har levd med over lang tid.

Rusavhengighet er en familiesykdom

Rusavhengighet er en familiesykdom som alle i nær relasjon til den avhengige berøres av. Sykdommen påvirker hele familien negativt. I tillegg til at sykdommen kan ødelegge relasjonen mellom den rusavhengige og de pårørende, kan den også ødelegge andre relasjoner til andre nærstående personer. Vi hjelper til med å plassere ansvaret der det hører hjemme.

Pårørendeveiledning er også for venner og kollegaer

Man trenger ikke være i nær familie eller i et forhold med en rusavhengig for å regnes som en pårørende. Alle som har en rusavhengig i livet sitt, faller under denne målgruppen. Det kan være en nær kollega, en venn, en arbeidsgiver eller en bekjent. Rammes du av andres misbruk kan du ha nytte av vår pårørendeveiledning.

Grunnleggende forståelse for hverandre

Pårørendeveiledning vil i mange tilfeller øke livskvaliteten til de som har en rusavhengig i sin nærhet. Det blir enklere for de pårørende å håndtere og takle situasjonen dersom den avhengige tar ansvar og står opp for sine egne handlinger. I tillegg formidler vi at «nei» også er et kjærlighetsfullt svar og en del av det å sette kjærlighetsfulle og sunne grenser for sine nærmeste. Det blir enklere for hver og en å håndtere situasjonen dersom både den rusavhengige og de pårørende har en grunnleggende forståelse for dette.

Selvhjelpsgrupper for pårørende

I tillegg til familieuken på vårt behandlingssted på Bolkesjø anbefaler vi alle pårørende å benytte seg av AL-ANON. Dette er selvhjelpsgrupper for pårørende på samme måte som Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) er selvhjelpsgrupper for alkoholikere og rusavhengige. Dette er et sted hvor man deler erfaring, styrke og håp med andre som er eller har vært i lignende situasjon som en selv.

Her kan du lese mer om våre kurs, seminarer og foredrag.

Vi tar imot alle pårørende

Vår pårørendeveiledning retter seg mot alle som ønsker den. Den er også for pårørende der den avhengige ikke selv ønsker hjelp, og du trenger heller ikke være i nær familie for å delta i familiebehandlingen. Også kollegaer og arbeidstakere som står en misbruker nær er velkomne.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.