Behandling basert på 12-trinnsmodellens grunnfilosofi

Behandlingen vi tilbyr hos Mestringshusene tar utgangspunkt i 12-trinnsmodellen og Minnesotamodellens grunnfilosofi. Det innebærer troen på total rusfrihet og at hvert enkelt menneske kan bli rusfri med riktig støtte og hjelp. 

I Mestringshusene ser vi hele mennesket. Vi har en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid, har muligheten til å leve et godt og meningsfylt, rusfritt liv. Derfor behandler vi alle med respekt og verdighet og ser hver enkelt for det de er, ikke for hva de har gjort.

Tverrfaglig kompetanse

I tillegg til at vår behandlingsmodell tar utgangspunkt i 12-trinnsmodellen og Minnesota-modellens grunnfilosofi, er Mestringshusene godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Dermed stiller vi på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten.

Medikamentfri behandling i tolv trinn

Avhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, men den kan behandles. Gjennom tverrfaglighet og med 12-trinnsmodellens filosofi i bunnen, arbeider vi med alle sider av sykdommen, alt fra den fysyiske besattheten til den følelsemessige ubalansen. Modellens filosofi er at alle som misbruker alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler kan, ved hjelp av gode verktøy og god støtte fra likesinnede, leve et godt rusfritt liv.

Minnesotamodellen

Minnesotamodellen tar utgangspunkt i et ønske om å skape et humant, terapautisk miljø hvor rus- og alkoholavhengige kan få hjelp til å håndtere sin avhengighet. I dette miljøet er det rom for at avhengige kan hjelpe og veilede hverandre ved å dele personlige erfaringer. Modellens overordnede mål er å gi rusavhengige mulighet til å håndtere sin avhengighet uten isolasjon, men i samvær og i dialog med seg selv og andre.

Samtale og selvhjelpsgrupper

Gruppedynamikk er en viktig del av vår behandling. Ingen av våre pasienter går gjennom behandlingen alene og isolert. Alle måltider spises sammen og det arrangeres sosiale aktiviteter. 

Primærbehandlingen foregår i grupper sammen med andre mennesker med liknende utfordringer. I tillegg inngår samtale med psykologspesialist, psykolog og lege. Som en del av programmet oppfordres alle våre pasienter til delta på to selvhjelpsmøter i uka. Disse selvhjelpsmøtene er Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) og er egne selvstyrte grupper. De har ingen forbindelse med oss eller andre behandlingssteder. Studier viser at sjansen for å leve et rusfritt liv øker for personer som deltar i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper etter fullført behandling.

Behandlingen i grove trekk

Behandlingen vi tilbyr på vårt behandlingssted på Bolkesjø i Telemark er tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men den bygger på 12-trinnsmodellen og Minnesota-modellens grunnfilosofi. Dette betyr at du skal

  1. innrømme overfor deg selv at du har et problem
  2. be om, og være villig til å ta imot, hjelp
  3. være villig til å se de konsekvenser din livsstil har medført
  4. ta ansvar

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår.

Et religion- og livssynsnøytralt behandlingssted

Det er viktig for oss å understreke at Mestringshusene er en religion- og livssynsnøytral institusjon. Det vil si at vår forståelse av 12-trinnsmodellen ikke er religiøs. I de tilfeller hvor det er snakk om en kraft utenfor oss selv, er ikke dette en henvisning til en religiøs kraft, men snarere knyttet til åndelige prinsipper.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.