Behandling basert på en holistisk grunnfilosofi og tverrfaglighet

Behandlingen vi tilbyr hos Mestringshusene tar utgangspunkt i en holistisk grunnfilosofi. Det innebærer at vi ser hver enkelt pasient for det de er, ikke bare for sykdommen. Vi tror at når et livsområde påvirkes negativt, påvirkes hele mennesket. Vi tror også på total rusfrihet og at hvert enkelt menneske kan bli rusfri med riktig støtte og hjelp. 

I Mestringshusene ser vi hele mennesket. Vi har en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid, har muligheten til å leve et godt og meningsfylt, rusfritt liv. Derfor behandler vi alle med respekt og verdighet og ser hver enkelt for det de er, ikke for hva de har gjort.

Tverrfaglig kompetanse

I tillegg til at vår behandlingsmodell tar utgangspunkt i en holistisk grunnfilosofi, er Mestringshusene godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Dermed stiller vi på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingsbar sykdom

Avhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, men den kan behandles. Gjennom tverrfaglighet og med et holistisk menneskesyn, arbeider vi med alle sider av sykdommen, alt fra den fysyiske besattheten til den følelsemessige ubalansen. Vi tror at alle som misbruker alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler kan, ved hjelp av gode verktøy, dyktige spesialister og god støtte fra likesinnede, leve et godt rusfritt liv.

Samtale og selvhjelpsgrupper

Gruppedynamikk er en viktig del av vår behandling. Ingen av våre pasienter går gjennom behandlingen alene og isolert. Alle måltider spises sammen og det arrangeres sosiale aktiviteter. 

Primærfasen foregår i grupper sammen med andre mennesker med liknende utfordringer. I tillegg inngår samtale med psykologspesialist, psykolog og lege. Pasientene oppfordres til å delta på selvhjelpsmøter. Disse selvhjelpsmøtene er Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) og er egne selvstyrte grupper. De har ingen forbindelse med oss eller andre behandlingssteder. Studier viser at sjansen for å leve et rusfritt liv øker for personer som deltar i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper etter fullført behandling.

Behandlingen i grove trekk

Behandlingen vi tilbyr på vårt behandlingssted på Bolkesjø i Telemark er tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men den bygger på en holistisk grunnfilosofi. 

  1. Avrusing med medisinsk oppfølging av lege og sykepleiere
  2. Primærfasen med gruppeterapi og individuelle samtaler og oppfølging
  3. Familieuke
  4. Fordypet behandling av smertefulle minner og traumer samt planlegging av livet etter behandling
  5. Ettervern

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår.

Et religion- og livssynsnøytralt behandlingssted

Det er viktig for oss å understreke at Mestringshusene er en religion- og livssynsnøytral institusjon. 

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.