Abstinenssymptomer – hvordan takle og behandle

Veien til å bli rusfri kan være tung og vanskelig, og det blir ikke enklere når man kjenner på fysiske og psykiske plager fordi man kutter ut rusen.

Kroppen reagerer når man tar vekk et rusmiddel som har blitt brukt over lengre tid, og man vil kunne kjenne på smertefulle følelser og vonde fysiske symptomer. Alle fysiske symptomer som oppstår fordi en person slutter å bruke et avhengighetsskapende stoff, kalles abstinenssymptomer.

Vi i Mestringshusene behandler hele mennesket, og veileder pasientene både gjennom de vanskelige abstinenssymptomene, samt den psykiske belastningen i den første tiden som rusfri.

Her kan du lese mer om hva det vil si å være avhengig av illegale rusmidler

Vanlige abstinenssymptomer

Abstinenssymptomer er gjerne følelser, plager og konsekvenser som er direkte motsetninger av rusmiddelets opprinnelige effekt. Abstinenssymptomene kan slå ut på mange ulike måter, noen mer alvorlige enn andre. Vanlige abstinenssymptomer kan være:

 • Urolighet
 • Irritasjon
 • Frysninger
 • Skjelvinger
 • Søvnproblemer

Mer alvorlige abstinenssymptomer

 • Høyt blodtrykk
 • Kvalme og oppkast
 • Kramper
 • Angst
 • Selvmordstanker og planer
 • Smerter
 • Psykoser
 • Delirium
 • Hjertestans

Hvilke abstinenssymptomer som oppstår vil variere basert på hvilke rusmidler som er brukt og hvor lenge man har brukt dem. Så lenge man får en medisinsk vurdering og oppfølging fra helsepersonell, kommer pasienten seg som regel fint gjennom abstinenssymptomene.

Vi behandler rusavhengighet og samtidig psykiske lidelser

Hvordan behandle abstinenssymptomer

Abstinenssymptomer som følge av ruslidelse kan oppleves som dramatiske og voldsomme, og de krever medisinsk ettersyn og behandling. 

Det er viktig å:

 • Få medisinsk vurdering tidlig
 • Få tett oppfølging fra helsepersonell den første tiden
 • Få veiledning og informasjon om hva man kan forvente av symptomer og plager

Behandling hos Mestringshusene

Hos Mestringshusene tar vi ruslidelser på alvor, og vi arbeider hele tiden for at pasientene våre skal ha det så komfortabelt og godt som mulig, nettopp fordi vi vet at de også har det vanskelig. I den første tiden med abstinenssymptomer og plager, har vi oppfølging og omsorg fra sykepleiere og leger døgnet rundt, slik at de skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Noe av det viktigste for oss er å opplyse pasientene om hva de kan forvente av abstinenssymptomer og mulige reaksjoner på rusavvenningen, og hvordan vi skal hjelpe dem. Kunnskap, informasjon og veiledning gjør prosessen enklere, og sørger for en trygg behandling.

Les mer om vår kompetanse og erfaring som tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mestringshusene hjelper deg ut av ruslidelsen og abstinenssymptomene

Vi har tro på mennesket bak ruslidelsen, og at du selv har den kraften som skal til for å håndtere tiden som rusfri etter behandlingen. Vi hjelper deg på veien. Med god behandling får du hjelp til mestre din avhengighet, uansett livssituasjon. 

Ta kontakt med oss i dag hvis du lurer på noe om vårt behandlingstilbud