Avrusning

Som en del av behandlingsforløpet tilbyr vi avrusning. Dette finner sted på en skjermet avdeling med medisinsk overvåkning døgnet rundt. Vi har kompetent helsepersonell som sørger for en trygg og skånsom avrusning, hvor hver pasient får individuell oppfølging med fokus på den enkeltes behov.

Prosessen

Under avrusningen får pasienten medisinsk behandling mens nedtrappingen foregår. Dette utføres av et kompetent fagteam bestående av leger og spesialsykepleiere. Medisineringen forordnes av klinikkens lege og tilpasses den enkelte pasientens behov. Når pasienten er klar til å avslutte avrusningen vil han eller hun overføres til ordinær døgnbehandling.

Les mer: Hva kan jeg forvente av behandlingen hos Mestringshusene?

Individuell avrusing med hensyn til den enkelte

Hvor lang tid avrusningen tar avhenger av personen og misbruket. Prosessen vil i alle tilfeller være helt individuell. Dette er noe vi tar høyde for hos Mestringshusene, og vi tilpasser all avrusning den enkelte pasients behov.

Selv om selve avrusningen er individuell har pasienten samvær med profesjonelt fagpersonell og andre som gjennomgår samme behandling. På daglig basis motiveres og engasjeres de pasienter som er i stand til det, til å bli med på turer i det vakre landskapet som omgir behandlingsstedet vårt på Bolkesjø.

Les mer: Fasilitetene på Bolkesjø

Kompetanse på avrusning, nedtrapping og LAR

Vi har kompetanse på nedtrapping av pasienter som benytter seg av LAR, men kun i forbindelse med et helhetlig behandlingsløp og i de tilfeller hvor pasientens mål er å bli helt medikamentfri.

Les mer: Hva er avholdsspesifikk støtte?

Kontakt oss

Har du flere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss via vår hjemmeside for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.