Bearbeidelse av traumer i fordypningsfasen

Fase tre av behandlingen hos oss er det vi kaller fordypningsfasen, hvor vi jobber dypere med de bakenforliggende årsakene til rusmisbruket. Dette kan være en vond og sårbar fase, og nettopp derfor er den veldig viktig.

Som pasient får du hele veien støtte fra våre terapeuter og behandlere, og du blir møtt med forståelse for det du går gjennom. Vi har tro på at mennesker skal få være det de er og at alle skal behandles som den de er.

Bygger videre på grunnlaget fra primærfasen

I fordypningsfasen vil vi bygge videre på tryggheten og tilliten vi har jobbet med i de foregående fasene. Trygghet og en motivasjon for å gå videre i behandlingen er helt avgjørende når vi skal arbeide dypere med traumer og det som påvirker den psykiske helsen.

Du vil fremdeles følges opp av et tverrfaglig team med terapeuter og psykologspesialister og få behandling både individuelt og i gruppe. Dessuten vil vi koble inn vår sosionom som kan hjelpe med praktiske utfordringer som gjelds- og samværsordninger, utestående regninger, bosted, jobb, arbeidstrening og mye annet. Fordypningsfasen skal gjøre pasientene klare for å reintegreres i samfunnet, der de skal holde seg rusfrie på egen hånd. Forberedelsene for livet etter behandlingen er derfor en viktig del av denne fasen.

Her kan du lese mer om hva vi jobber med i primærfasen

Individuell bearbeiding av traumer

Hvordan behandlingen legges opp vil være helt individuelt. Når vi jobber med traumer finnes det ingen oppskrift, og hver pasient må møtes på egne premisser og behandles som den de er. Noen trenger lengre tid på å mobilisere trygghet og tillit til å ta tak i de mest utfordrende traumene.

En viktig faktor for oss er at det ikke finnes noe rett eller galt. Pasientene trenger ikke å prestere på en spesiell måte eller være noe de ikke er. Vi har valgt en kjærlighetsfull tilnærming der det er mer enn nok at pasientene kommer som seg selv og tar tak i ting i sitt eget tempo. De får tid til å bygge opp motivasjon til å kjempe videre, og til å sette seg egne mål slik at de selv ser verdien av å ta opp kampen for seg selv.

Les mer om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Veien ut er veien gjennom

Vi tror det er veien gjennom som er veien ut av ruslidelsen. Med det mener vi at løsningen ikke er å kutte ut rusmidlene alene, men å samtidig jobbe med årsakene til at du begynte å ruse deg i utgangspunktet. Når du tidligere har valgt rusen, har dette vært å velge veien rundt det egentlige problemet. Hos oss får du hjelp til å bearbeide traumene eller opplevelsene som har ført til at du har tatt de valgene du har tatt.

Avdekker og bearbeider traumer gjennom gestaltterapi

For å avdekke og bearbeide traumer på en best mulig måte, benytter vi oss blant annet av gestaltterapi. Alle våre behandlere er utdannet innen denne behandlingsformen, som vi ser fungerer godt for majoriteten av pasientene våre.

Gestaltterapi er en svært individuell behandlingsform der vi jobber med pasienten akkurat der han eller hun er – akkurat nå. På den måten kommer vi også i kontakt med historien og kanskje noen av de traumene som ligger bak misbruket. Det er ikke uvanlig at pasientene har fortrengt eller fornekter traumatiske opplevelser de har hatt, fordi det er for smertefullt å forholde seg til. Likevel vil traumene alltid ligge i underbevisstheten, og kan gi reaksjoner uten at man selv forstår hva som ligger bak. I gestaltterapi jobber vi med hva kroppen husker, i stedet for hva hodet vil ha oss til å tro. Det er en prosess som bygger på tillit mellom terapeut og pasient, og som krever at pasienten er trygg og forberedt på det som skal skje.

Frihet under ansvar

Under hele behandlingsløpet er vi opptatt av at pasientene tar ansvar for egen prosess. Pasientene må være motivert for å motta behandling. Vi har ingen ønsker om å tvinge noen dersom de selv ikke ønsker forandring.

Under fordypningsfasen får pasientene kjenne på mer fleksibilitet og de får mer ansvar for egen prosess. Det mener vi er avgjørende for at de senere skal klare overgangen tilbake til samfunnet og holde seg rusfrie på egen hånd. De følger naturligvis en daglig behandlingsstruktur, men samtidig får de større frihet. De får blant annet trene utenfor huset, gå turer alene, gå på kino og handle selv. De vil også begynne å få permisjoner. Dette er for at de skal kunne ta hånd om praktiske og sosiale forhold som bør være på plass før de skrives ut, og at de også skal få erfare litt av utfordringene som vil møte dem etter endt behandling. Erfaringene de gjør tar de med seg tilbake til oss så vi kan bearbeide dem sammen. På denne måten blir de bedre forberedt på livet etterpå.

Hva skjer etter rusbehandlingen? Les mer om dette her

Terapeuter med egenerfaring

En av våre styrker er at omtrent alle behandlerne har egenerfaring med avhengighetslidelser, enten fra egen avhengighet eller som nær pårørende. Dermed har de en unik forståelse for hva pasientene går gjennom, nettopp fordi de selv har følt det på kroppen. Tilbakemeldingene fra pasientene er at behandlerne er mer troverdige når det ikke bare er teori som ligger bak behandlingsprosessen.

Les mer om vår kompetanse her

Frivillig behandling basert på respekt

Iblant har vi pasienter som ønsker å avbryte oppholdet hos oss. Vi tvinger ingen til å være her, men vil alltid ta samtalen om hvorfor de ønsker å dra. Som regel er det følelsene de ønsker å rømme fra og ikke behandlingen. Hvis de likevel bestemmer seg for å bli hos oss, er det ofte på grunn av forståelsen de føler at de møter her. Når behandlerne deres har lignende erfaringer som dem selv, blir det mer rom og trygghet for å vise sin sårbarhet. Her vet pasientene at de ikke blir kritisert og at de blir vist respekt når det gjelder deres egne grenser.

Du kan velge Mestringshusene gjennom fritt behandlingsvalg – les mer om dette her

Vi tror på hver enkelt pasients potensial

Vi har en grunnleggende tro på hver enkelt pasients potensial. Vi pleier å si at alle pasientene våre har en diamant inni seg, og vi ønsker å gi dem de nødvendige verktøyene og støtten som skal til for at diamanten skal skinne. Under fordypningsfasen tar vi verdifulle og viktige steg i prosessen med å avdekke denne indre diamanten.

Har du spørsmål om fordypningsfasen hos oss eller noe annet vedrørende vårt behandlingstilbud, kan du kontakte oss her.

Hold deg oppdatert på ventetiden ved våre behandlingssteder på Helsenorge.no