Behandlingens varighet

Å bli helt rusfri er en omfattende prosess, men vi i Mestringshusene ser hvert enkelt menneske og deres behov. Vi jobber ut ifra tanken om at alle kan mestre et liv uten rus hvis de får riktig veiledning og støtte.

Skånsom rusavvenning

Hos Mestringshusene varer ordinær døgnbehandling i 12 uker, men hvor lang behandlingstiden blir totalt avhenger av hver enkelt pasients behov og omfanget av misbrukets konsekvenser. Før ordinær behandling må de fleste i tillegg gjennom en avrusningsperiode. Avrusingen foregår i en egen avdeling med ekstra god omsorg og oppfølging.

På avrusingsavdelingen er det medisinsk overvåkning døgnet rundt og kompetent helsepersonell som sørger for at denne fasen blir trygg og skånsom. Her blir pasienten inntil han eller hun føler seg klar til å ta fatt på neste steg i behandlingen.

Steg for steg med Minnesotamodellen

Mestringshusene jobber etter Minnesotamodellen, for noen bedre kjent som 12-trinnsmodellen. I fasen vi kaller primærbehandling vil pasientene følge et opplegg over 12 uker som blant annet inneholder individuelle samtaler, gruppeterapi, forelesninger og oppgaver. Her blir også familien og de nærmeste pårørende invitert til deltagelse og veiledning gjennom familien.

Når de 12 ukene med primærbehandling er overstått, vil pasientene få tilbud om fordypet behandling i en tredje fase. Denne tredje fasen tilpasses pasientens behov.

Det er særlig i denne siste delen av behandlingen at vi tar tak i utfordringer knyttet til den psykiske helsen. For mange kan dette være en spesielt sårbar prosess, men vårt kompetente og solide tverrfaglige team bidrar med støtte hele veien. I tillegg bistår en rekke fagpersoner som selv har vært gjennom lignende behandling, noe mange pasientene finner en ekstra trygghet i. Her kan du lese mer om våre medarbeideres kompetanse og erfaring.

Tett oppfølging og ettervern

Å lykkes i et rusfritt liv avhenger av at du har struktur og orden i hverdagen som venter etter behandlingstiden er over. I den fordypede behandlingen hjelper derfor vår sosionom pasientene med å få orden på økonomiske og praktiske utfordringer. Pasienten får veiledning, støtte og bistand til selv å ta tak i familierelasjoner, eventuell gjeld eller inkassokrav, ubetalte regninger og annet.

Når det gjelder bolig, praksisplass, jobb og/eller utdannelse føres det et tett samarbeid med innleggende instanser, pasientens hjemkommune og pasientens lokale NAV-kontakt.

Utover dette får alle pasienter tilbud om ettervern. Ettervernsamlingene foregår på vårt behandlingssted på Bolkesjø annenhver lørdag. I tillegg anbefaler vi alle våre pasienter å delta på selvhjelpsgrupper for Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA).

Her kan du lese mer om ettervern hos Mestringshusene på Bolkesjø.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.

Du kan lese mer om våre fasiliteter på Bolkesjø her og hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.