Cannabis – kan man bli avhengig?

Misbruk av cannabis eller marihuana kan lede til avhengighet. Det er også bevist at rusmiddelet kan skade kognitiv funksjon ved langvarig bruk. Hos Mestringshusene behandler vi både cannabis-avhengighet og andre ruslidelser, uansett hva årsaken til misbruket er.

Hva er cannabis?

Cannabis er en samlebetegnelse på flere forskjellige typer narkotiske stoffer som utvinnes av en underart av planten hamp. Cannabis er kjent under mange forskjellige navn, avhengig av bruk og framstilling – samt språk og kultur.

Det er mange kjemiske virkestoffer i cannabis. Noen av de som er forbundet med stoffets ruseffekt er hovedvirkestoffene delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC, og cannabidiol (CBD). Enkelte av disse har psykoaktive egenskaper, og noen kan også være hallusinogene.

Les mer om hva du kan forvente av behandlinger fra Mestringshusene her

Virkning og effekt

Inntak av cannabis kan gi både fysiske og psykologiske virkninger. Brukeren kan føle en form for letthet, avslapning eller eufori, og oppfatning av tid og virkelighet vil endre seg. Rusmiddelet kan også føre til angst, hallusinasjoner og nedsatt funksjon både i kropp og hode. Fysiske effekter kan være høyere puls, tørr munn og røde øyne. Alvorlig forgiftning som krever akutt helsehjelp er sjeldent, men kan forekomme.

Her kan du lese mer om konsekvenser ved ruslidelser

Avhengighet, misbruk og helseskader

Ved langvarig bruk av cannabis kan man opparbeide økt toleranse, som kan resultere i et behov for å øke dosen. Da vil lave doser eller opphør av inntaket gjøre at man opplever abstinenssymptomer og tvangsmessig lyst til å bruke det narkotiske stoffet.

Det har blitt påvist at cannabis kan føre til psykiske lidelser, spesielt ved misbruk som starter i ung alder. Stoffet kan utløse bakenforliggende tilstander, eller forverre lidelser som allerede foreligger. Dette kan for eksempel være angst, depresjon eller schizofreni. I tillegg er misbruk av cannabis knyttet til økt risiko for kreft, og forstyrrelser i hjerterytme.

Les mer om ulike former for avhengighet

Mestringshusene behandler ruslidelser – kontakt oss i dag

På våre behandlingssteder på Bolkesjø og Tysnes behandler vi pasienter med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser. Trenger du eller noen nær deg hjelp med rusavhengighet? Kontakt oss her for uforpliktende samtale om vårt behandlingstilbud.