Cannabis – kan man bli avhengig?

Misbruk av cannabis eller marihuana kan lede til avhengighet, og ved langvarig bruk er det bevist at rusmiddelet kan skade kognitiv funksjon. Hos Mestringshusene behandler vi både cannabis-avhengighet og andre ruslidelser, uansett hva årsaken til misbruket er. 

Les også: Hva er alkoholisme?

Hva er cannabis?

Cannabis er en samlebetegnelse på flere forskjellige typer narkotiske stoffer som utvinnes av en underart av planten hamp. Cannabis er kjent under mange forskjellige navn, avhengig av bruk og framstilling – samt språk og kultur.

Det er mange kjemiske virkestoffer i cannabis. Noen av de som er forbundet med stoffets ruseffekt er hovedvirkestoffene delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC, og cannabidiol (CBD). Enkelte av disse har psykoaktive egenskaper, og noen kan også være hallusinogene.

Virkning og effekt

Ved inntak av cannabis kan brukeren føle en form for letthet eller eufori, og oppfatning av tid og virkelighet vil endre seg. Rusmiddelet kan også føre til angst, hallusinasjoner og nedsatt funksjon både i kropp og hode.

Avhengighet, misbruk og helseskader

Ved langvarig bruk av cannabis kan man opparbeide økt toleranse, som kan resultere i et behov for å øke dosen. Da vil lave doser eller opphør av inntaket gjøre at man opplever abstinenssymptomer og tvangsmessig lyst til å bruke det narkotiske stoffet.

Det har blitt påvist at cannabis kan føre til psykiske lidelser, spesielt ved misbruk som starter i ung alder. Stoffet kan utløse bakenforliggende tilstander, eller forverre lidelser som allerede foreligger. Dette kan for eksempel være angst, depresjon eller schizofreni. I tillegg er misbruk av cannabis knyttet til økt risiko for kreft, og forstyrrelser i hjerterytme.

Mestringshusene behandler ruslidelser – kontakt oss i dag

På våre behandlingssteder på Bolkesjø og Tysnes behandler vi pasienter med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser. Trenger du eller noen nær deg hjelp med rusavhengighet? Kontakt oss her for uforpliktende samtale om vårt behandlingstilbud.