Dette skjer etterpå

Det som skjer etter behandlingen er i stor grad opp til hver enkelt pasient, men vi ønsker at tiden hos Mestringshusene skal gi de beste forutsetningene for å leve et godt og rusfritt liv. Hos Mestringshusene er vi klar over at utfordringene fortsetter også etter gjennomført behandling. Derfor fokuserer vi også mye på tiden etter behandlingen.

Få samlet «løse tråder»

For å forbli rusfri er det helt essensielt at man returnerer til et liv som er så godt og ryddig som mulig. I siste fase av behandlingen får du hjelp fra blant annet sosionomer til å tilrettelegge for at livet etter behandlingen skal være så godt tilrettelagt som mulig. Dette gjør vi ved å gjennomgå alle “løse tråder" som bolig, gjeld, skole, arbeid, arbeidstrening, familieforhold og andre utfordringer og bidrar til at så mye som mulig kommer på plass for avreise. I tillegg gis det i denne fasen permisjoner for å reise til hjemstedet for å ivareta en del av oppgavene lokalt.

Vi ønsker at du skal ha så mye som mulig på plass når du forlater vårt behandlingssted. I samarbeid med kommune og NAV, kan vi hjelpe deg med å søke bolig, få oversikt og legge en plan for økonomien, samt mulighet for utdannelse eller en arbeids- eller praksisplass å gå til.

Les mer: Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?

Gode relasjoner er viktig for overgangen til et rusfritt liv

Utover de praktiske gjøremålene, er det også viktig at du har rusfrie og positive mennesker rundt deg når du kommer ut. Mange forhold kan være rammet av ditt misbruk, og det er en viktig del av behandlingen å rydde opp i skadde relasjoner. Permisjonen kan også være en fin mulighet til å ta opp kontakten med, og reparere relasjoner.

Les mer: Hvordan unngå tilbakefall?

Ettervern på Bolkesjø

Når behandlingen er avsluttet og du har returnert til hverdagen, anbefaler vi at du fortsetter med selvhjelpsgrupper og benytter deg av andre tilbud fra klinikken, som for eksempel ettervernet. Vi tilbyr ettervern hver annen lørdag på Bolkesjø. Noen ettervernsdeltagere velger å komme allerede fredag og delta på den tradisjonelle og høytidelige  fredagsavslutningen, det populære lysmøtet, måltider og det sosiale sammen med nye og gamle kjente.

Les mer: Ettervern hos Mestringshusene på Bolkesjø

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om hva som skjer etter behandling? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.