Eldre og rusavhengighet

Eldre med ruslidelser er ofte en lite synlig gruppe, og derfor kan det være vanskelig å tilby den behandlingen og hjelpen de behøver.

Eldre som misbruker rusmidler kan gjøre det av forskjellige årsaker, og på ulike måter. Felles for dem er at de trenger å bli møtt med behandling som anerkjenner dem som en spesifikk pasientgruppe, med terapi som er tilpasset både ruslidelsen og behovene deres.

Underliggende årsaker eller diagnoser

Noen ganger kan en ruslidelse hos eldre mennesker ha sitt utspring i bruk av medikamenter, eller selvmedisinering på grunn av bakenforliggende plager og tilstander. Det er viktig at en eldre person blir utredet klinisk for andre diagnoser under behandlingen, gjerne når de har vært rusfrie en god periode. Da bør de sjekkes for demens eller andre tilstander som kan påvirke dem kognitivt og fysisk. På den måten kan de tilbys individuell behandling.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Medisiner, alkohol og helseplager

Eldre som har en avhengighetslidelse kan også få alvorlig næringsmangel som følge av usunt alkoholinntak. Alkoholholdige drikker er nemlig energirike, og kan føre til at den avhengige ikke spiser riktig eller nok. Næringsmangel kan føre til alvorlige helseplager for eldre mennesker. Eldre kan også ende opp med å bruke alkohol som rusmiddel sammen med reseptbelagte, nødvendige medisiner, og dermed kan farlige helsetilstander oppstå.

Les mer om sykdom som følge av langvarig ruslidelse

Hvorfor blir eldre rusavhengige?

Akkurat som hos alle andre, kan eldre utvikle avhengighet. Ingen vet helt sikkert hvorfor noen utvikler avhengighet, men hos eldre er ofte årsaken økt medikamentbruk med alderen og andre drikker mer etter pensjonsalder.

Uansett hvor lenge man har vært rusavhengig eller hvor man er i livet, finnes det en vei ut av avhengigheten. Det viktigste er at man faktisk starter behandlingen for å bli frisk, ikke når man begynner. Det er aldri for sent å bli rusfri.

Kan man være predisponert for ruslidelse? Les mer om dette her

Mestringshusene har behandling for pasienter over 18 år

Hos Mestringshusene behandler vi alltid våre pasienter med utgangspunkt i deres forutsetninger, både når det gjelder fysiske plager, psykiske traumer eller vanskelige livssituasjoner. Vi tar imot voksne mennesker over 18 år med ruslidelser ved våre behandlingssteder. Om du er interessert i vite mer om hva vi kan tilby gjennom våre behandlinger, kan du kontakte oss her.