Er jeg en pillemisbruker?

Det er viktig å huske på at pillemisbruk er et svært bredt begrep. Det kan innebære å ta en smertestillende eller sovemedisin selv om man ikke egentlig har vondt eller behov, eller omfatte både regelmessig og ukontrollert bruk av piller som gir ruslignende effekter.

Et misbruk er heller ikke det samme som en avhengighet. Likevel er det ofte sånn at mange misbruker piller som har vanedannende egenskaper. Det kan gjøre det vanskelig å slutte, og vedkommende vil fortsette pilleinntaket uten at det samsvarer med legens anbefaling eller dosering.

Har du et avhengighetsproblem knyttet til piller, vil det være nødvendig med hjelp for å trappe ned. Mange av Mestringshusenes pasienter opplever også at terapi er nyttig for å holde seg borte fra pillene på lengre sikt.

Les mer: Utredning hos Mestringshusene

Ulike typer misbruk

Årsakene til pillemisbruk kan være sammensatte. Misbruket kan være lett å skjule, og enkelte leger har større fokus på å behandle symptomer i stedet for å finne ut hva som er bakenforliggende symptomene og hva den enkelte sliter med. Det er med på å bidra til at stadig flere blir avhengige av reseptbelagte legemidler, ofte morfinpreparater eller benzodiazepiner, som skal være søvnfremmende, beroligende eller smertestillende.

Denne typen legemidler omfatter vanedannende preparater som for eksempel Sobril, Rohypnol, Xanor, Valium og Stesolid. Abstinensene etter misbruk av disse kan komme i bølger, men er ofte tøffere og varer lengre enn ved misbruk av andre rusmidler. Sterk angstfølelse er også normalt.

Sentralstimulerende stoffer som Ritalin, og illegale varianter som amfetamin og ecstasy kan også misbrukes i pilleform. Bruk av denne typen stoffer vil gi opprømthet og en økt følelse av energi samt nedsatt sultfølelse og søvnbehov. Vanlige abstinenser ved misbruk av slike preparater kan være apati og konsentrasjonsvansker, angst, depresjon, økt søvntrang eller insomnia, økt appetitt, irritabilitet og muskelsmerter.

Les mer: Konsekvenser ved ruslidelser

Mestringshusene hjelper deg

Har du pasientrett til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehanding fra NAV, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter. Da kan du få behandling for ditt avhengighetsproblem hos Mestringshusene, så fort henvisningen har blitt vurdert av vårt inntaksteam.

Les mer: Slik foregår behandlingen

Kontakt oss

Er du eller noen du kjenner avhengig av piller, alkohol eller illegale rusmidler? Ta kontakt på telefon 35 01 95 00 for en uforpliktende prat eller om du har spørsmål om vårt behandlingstilbud. Kontakt oss gjerne! Vi er her for å hjelpe deg.

Hold deg også oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på nettsidene til Helsenorge.no.