Slik går du frem for å få behandling

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem dersom man tror eller usikker på om en selv, et familiemedlem, en venn eller en kollega kan ha et rusmiddelproblem.

Hva kjennetegner avhengighet?

Hvorvidt man har et høyt forbruk, et skadelig høyt forbruk eller en avhengighet avhenger av en del faktorer. Det kan være vanskelig å avdekke dette både hos seg selv og andre, men det finnes noen kjennetegn man kan se etter. Her kan du lese mer om hva som kjennetegner avhengighet, misbruk og skadelig bruk.

Hvem kan få behandling?

Det er en instans med vurderingskompetanse som vurderer hvorvidt du har rett på behandling eller ikke. For å få en vurdering herfra, må du først og fremst kontakte fastlegen din. Han eller hun kan gi deg en henvising til din lokale helseenhet med vurderingskompetanse. Dette vil som oftes være helseforetaket i din region. Dersom du av denne instansen vurderes som berettiget til behandling, står du fritt til å velge behandlingsstedet selv. Dette er en relativt ny og forbedret pasientrettighet, som erstatter den tidligere Fritt Sykehusvalg, og som dessverre svært få kjenner til.

Velg Mestringshusene med fritt behandlingsvalg

I Norge har vi fritt behandlingsvalg, hvilket innebærer at du selv kan velge hvor du vil ta imot behandling. Du står med dette fritt til å velge blant alle offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO eller etter avtale. Dersom du ønsker behandling hos Mestringshusene kan du påberope deg retten til dette.
Les mer om fritt behandlingsvalg her. 

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen foregår hos oss, inkludert avrusning og ettervern.

Kontakt oss

Har du spørsmål om hvordan du skal gå frem for å få behandling hos oss? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig og uforpliktende samtale, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.