Slik går du frem for å få behandling

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem dersom man tror eller usikker på om en selv, et familiemedlem, en venn eller en kollega kan ha et rusmiddelproblem.

Hva kjennetegner avhengighet?

Hvorvidt man har et høyt forbruk, et skadelig høyt forbruk eller en avhengighet avhenger av en del faktorer. Det kan være vanskelig å avdekke dette både hos seg selv og andre, men det finnes noen kjennetegn man kan se etter. Her kan du lese mer om hva som kjennetegner avhengighet, misbruk og skadelig bruk.

Behandling hos Mestringshusene

Dessverre vedtok Støre-regjeringen i 2022 at pasientrettigheten og ordningen Fritt behandlingsvalg fra nyttår 2022 skulle avvikles. Det innebærer at rusbehandlingen hos Mestringshusene, og flere andre institusjoner og somatiske behandlingstilbud, ikke lenger dekkes av det offentlige.
Dersom du allikevel vurderer behandling hos oss, ta kontakt for informasjon.

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen foregår hos oss, inkludert avrusning og frivillig oppfølging.

Kontakt oss

Har du spørsmål om hvordan du skal gå frem for å få behandling hos oss? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig og uforpliktende samtale, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.