Få hjelp etter behandling

Mestringshusene er svært opptatt av ettervern, og hos oss får pasientene hjelp til å organisere sin nye hverdag. Overgangen til et rusfritt liv skal være så enkel å gjennomføre som mulig, og derfor er målet vårt å tilby pasientene et velfungerende og sosialt tilbud etter endt behandling. Ettervernet er med andre ord et frivillig tilbud for våre pasienter etter at behandlingen er fullført.

Deler individuelle og felles erfaringer

Her hos Mestringshusene tilbyr vi ettervern i grupper. I ettervernsgruppen deler alle av sin erfaringer, hvilke utfordringer som finnes og strategier for å mestre dem. Vi deler erfaring, styrke og håp. Det er verdt å merke seg at hos Mestringshusene har vi også en veileder/terapeut med i ettervernsgruppene, noe som gjør det tryggere og mer strukturert enn uten.

Tidligere pasienter og de som har lang “fartstid” kan inspirer nykommerne og nykommerne hjelper de “gamle” med å huske på hvor sårbart livet kan være. Intensjonen med ettervernet er å dele opplevelser og ha sosialt samvær med andre mennesker i samme eller lignende situasjon.

Utover våre ettervernsgrupper anbefaler vi at pasientene deltar i andre former for ettervern nærmere deres eget hjemsted. Det kan for eksempel være selvhjelpsgrupper og møter gjennom organisasjoner som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA).

Sosialt samvær på Bolkesjø

Ettervernet på Bolkesjø foregår to ganger i måneden og alle utskrevne pasienter er velkomne hit til ettervernsamling. Selve ettervernet foregår annenhver lørdag ettermiddag, men vi har også et tilbud om å bli et døgn for å delta på vårt populære lysmøte, måltider og sosialt samvær. Det tas forbehold om ledig kapasitet på overnattingen.

Utover dette er det ukeavslutning i storsalen hver fredag klokken 13.00. Det er på fredagen de høytidelige seremoniene foregår på Mestringshusene, som for eksempel når pasienten ringes ut etter fullført behandling, når pasienter ringes over fra primærfasen til fordypningsfasen eller når det er avslutning på familieuke og selvsagt når vi markerer fødselsdager for pasienter og kolleger. Hver uke avsluttes med kakefest etter fredagsavslutningen! Dette er en høytidelig stund for alle beboere, pårørende, ansatte, besøkende og tidligere pasienter. Deltagere på ettervernet er også velkomne til fredagsavslutningen.  

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om ettervern? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss på e-post for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine nettsider. Mestringshusene inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.