For pasienter

Har du en ruslidelse og trenger hjelp? Hos Mestringshusene får du den hjelpen trenger for å bli rus- og medikamentfri. Fordi vårt behandlingssted på Bolkesjø inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg har du rett til å velge å bli behandlet hos oss.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hos Mestringshusene behandler vi pasienter med ruslidelser. Det kan være snakk om en avhengighet knyttet til legale eller illegale rusmidler. Vi er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). Behandlingen foregår på vår døgnklinikk på Bolkesjø i Telemark hvor  vi tilbyr medisinsk avrusning og døgnbehandling.

Fritt behandlingsvalg

I Norge har vi fritt behandlingsvalg. Det betyr at du har rett til å velge hvor du skal behandles for din ruslidelse. Dersom du har fått pasientrettigheter av ditt lokale helseforetak, kan du alltid velge å få behandling hos Mestringshusene.

Les mer: Din rett til fritt behandlingsvalg

Behandling basert på 12-trinnsmodellen

Hos Mestringshusene er behandlingen basert på 12-trinnsmodellen og Minnesotamodellens grunnfilosofi. Det innebærer at vi har en grunnleggende tro på at med riktig behandling, støtte og hjelp kan alle bli helt rus- og medikamentfrie.

Les mer: Vår behandlingsmodell

Hvordan få behandling?

Behandlingen av din avhengighetssykdom begynner hos din fastlege, hos NAV eller hos ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Her kan du få henvisning til din lokale helseenhet som vurderer om du har rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Når du har fått pasientrettigheter kan du selv velge hvor du skal behandles.

Les mer: Fasilitetene på vårt behandlingssted på Bolkesjø

Kontakt oss

Har du spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende prat.

På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling.