Hva innebærer forbedret pasientrett?

Forbedret pasientrett innebærer at du har rett til å velge behandlingssted selv. Dette er en relativt ny pasientrett, som dessverre få kjenner til. Forbedret pasientrett erstatter det som tidligere het «fritt sykehusvalg».

Slik får du forbedret pasientrett

Har du et avhengighetsproblem og ønsker profesjonell behandling? For å kvalifisere til forbedret pasientrett må du først kontakte fastlegen din, NAV eller distriktspsykiatrisk senter for å få en henvisning til ditt lokale helseforetak. Dersom denne instansen vurderer at du er berettiget til behandling, står du fritt til å velge behandlingssted selv.

Les mer om fritt behandlingsvalg her.

Behandling hos Mestringshusene

Mestringshusene behandler pasienter med alkohol-, medikament- eller narkotikaavhengighet. Vi stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).

Velger du behandling hos oss venter en omfattende prosess, der vi hjelper deg å finne verktøyene du trenger for å bli rusfri. Mestringshusene holder til i naturskjønne Bolkesjø i Notodden kommune, hvor behandlingen for mange starter med en avrusningsperiode. Denne perioden går deretter over i det vi kaller primærbehandling. Her jobber vi tverrfaglig, men med tolvtrinnsfilosofien (Minnesotamodellen) som grunnleggende metode. Denne fasen går over 12 uker.  

I primærbehandlingen bruker vi blant annet samtaleterapi, gruppeterapi, individuelle oppgaver og forelesninger. Det vil også bli avholdt familieuke, hvor dine nærmeste blir invitert til aktiv deltagelse og veiledning.

Fagkompetent personale

Etter de første 12 ukene vil pasienter med behov få tilbud om fordypet behandling. Det er særlig i denne tredje fasen at vi går dypere i utfordringer knyttet til den psykiske helsen. Her er det lagt til rette for at pasientene skal få bearbeidet skam, skyld, sorg og andre traumer som kan ha vært drivkrefter i misbruket.

For mange kan dette være en særlig sårbar prosess, og vårt meget kompetente og solide tverrfaglige team bidrar med støtte hele veien. I tillegg bistår en rekke fagpersoner som selv har vært gjennom lignende behandling, noe de fleste pasientene finner ekstra trygghet i.

Forberedelser og ettervern

I den siste behandlingsperioden hjelper vi deg med å få struktur og orden på praktiske utfordringer som venter etter endt behandling. Det kan for eksempel være gjeldsproblematikk, soning av dommer, bolig, studier, familierelasjoner og mye annet. I denne fasen har du også mulighet til å ta permisjon for blant annet å ta deg av disse sakene.

Hos Mestringshusene er vi opptatt av ettervern av våre pasienter. Derfor arrangerer vi ettervernssamlinger to ganger i måneden. Vil du vite mer om vårt ettervern kan du lese mer her.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.